Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
  • Start
  • Aktualności
  • Komu przysługuje osobista opieka nad dzieckiem oraz prawo do zasiłku opiekuńczego
Komu przysługuje osobista opieka nad dzieckiem oraz prawo do zasiłku opiekuńczego Bodzentyn

Komu przysługuje osobista opieka nad dzieckiem oraz prawo do zasiłku opiekuńczego

Drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn, Specjalistka ds. Kadr i Płac, Anna Biskup przygotowała specjalnie dla Was zbiór informacji dotyczących sytuacji osób pracujących i wychowujących dzieci, którzy z powodu nagłego zamknięcia placówek oświatowych spowodowanych zagrożeniem koronawirusem zmuszeni są do pozostania w domach i opieki nad dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją jest wiele pytań o zasiłek dla pracownika oraz kwestie finansowe spowodowane absencją w pracy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które mamy nadzieję rozwieją wasze wątpliwości. 

  Zobacz - Koronawirus - wprowadzone środki zapobiegawcze w MiG Bodzentyn

Zgodnie z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na okres dwóch tygodni zostają zamknięte placówki oświatowe, a także szkoły wyższe.

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do lat 8 przysługuje zwolnienie z pracy na czas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem oraz prawo do zasiłku opiekuńczego.

W celu uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego pracownik składa pracodawcy:

-  OŚWIADCZENIA O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY. 
Oświadczenie jest dostępne do pobrania w linkach:  Pobierz plik w .doc  | Pobierz plik w .pdf

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

-  opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,

-  są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego tj. średniej wynagrodzenia brutto z ostatnich 12 miesięcy pomniejszonej o pracownicze składki ZUS.

Poniżej znajdziecie Państwo także odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór dostępny powyżej. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS, a pracownicy u pracodawcy.

Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem?

Pracownik podaje łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłącza z tego okresu dni, w których nie był zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub kiedy dziecko miało zapewnioną opiekę.

Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

Pracownik powinien poinformować swojego przełożonego/pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Czy szkoły i przedszkola będą zamknięte 12 i 13 marca?

Szkoły oraz uczelnie będą zamknięte od 12 do 25 marca, z czego dwa pierwsze dni (12 oraz 13 marca) to tzw. okres przejściowy. Wtedy w przedszkolach oraz szkołach podstawowych nie będą odbywały się normalne lekcje, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Są one przeznaczone dla tych dzieci, których rodzice nie są w stanie szybko zorganizować opieki. Warto pamiętać, że od poniedziałku 16 marca zawieszone będą wszystkie zajęcia, a dzieci nie będą mogły przyjść do przedszkola, szkoły czy innej placówki oświatowej.

Co mają zrobić rodzice ponad 8-letnich dzieci? Zasiłek opiekuńczy im nie przysługuje.

Jest jeszcze możliwość z kodeksu pracy. To urlop opiekuńczy w wymiarze dwóch dni wolnego na dziecko do 14. roku życia albo 16 godzin wedle wyboru któregoś z rodziców. Można to podzielić na godziny. Urlop przysługuje bez względu na liczbę dzieci jednemu z rodziców, które podejmie opiekę. Wykorzystać możemy także zaległe urlopy wypoczynkowe lub urlop na żądanie.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Art. 4.
W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.

Autor: Anna Biskup, Specjalista ds. Kadr i Płac

Miasto i Gmina Bodzentyn, Pracownicy, Opieka nad dzieckiem, Koronawirus

Copyright © 2020 e-Bodzentyn.pl. All rights reserved.