Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Zielony szlak pieszy Starachowice - Łączna

Starachowice PKP, PKS - początek szlaku znajduje się przy dworcu PKS oraz przystanku PKP Starachowice Zachodnie na linii Skarżysko-Kamienna - Stalowa Wola. Najcenniejszym obiektem godnym uwagi w Starachowicach jest Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. J. Pazdura. Powstało w roku 1789 z inicjatywy Aleksandra Rutkiewicza - opata cystersów wąchockich, kiedy to wybudowano wielki piec na węgiel drzewny. Od tego czasu datuje się rozwój hutnictwa w Starachowicach. Działalność zakładu została zatrzymana 19 marca 1968 r. i dziś stanowi obiekt muzealny. Obecnie na terenie ponad 8 ha podziwiać można historyczny układ przestrzenny zakładu, urządzenia hydrotechniczne, architekturę przemysłową, oraz najcenniejszy i najstarszy w Europie wielki piec z 1899 roku posiadający kompletny ciąg technologiczny.

Ponadto w muzeum zobaczyć również zrekonstruowaną, starożytną osadę dymarską, zabytki techniki samochodowej i zbrojeniowej oraz bogate zbiory archeologiczne. Godnym uwagi jest również Kościół p.w. św. Trójcy - świątynia zlokalizowana na skarpie, której zabytkowa część pochodzi z 1681 r. Wewnątrz obraz św. Trójcy w nawie głównej; barokowy ołtarz główny przeniesiony tu z klasztoru benedyktynów na św. Krzyżu. 


Bronkowice (11 km) 

Radkowice (12 km) - w okolicy malownicze wąwozy schodzące w dolinę Świśliny. Kościół p.w. MB Częstochowskiej 1621 r., - przeniesiony z Miedzierzy w 1962 r. - to kościół jednonawowy, drewniany, o konstrukcji zrębowej z polichromowanym wnętrzem. We wnętrzu kościoła trzy ołtarze drewniane. W głównym barokowym znajduje się obraz przedstawiający Przemienienie Pańskie - w zwieńczeniu Matka Boska z Dzieciątkiem, po bokach rzeźby św. Katarzyny i św. Dominika. W nawie po prawej stronie barokowy ołtarz z wizerunkiem św. Barbary, w lewym - św. Rozalia. Czwarty ołtarz umieszczony w kaplicy to ołtarz neogotycki z XIX wieku z wizerunkiem św. Antoniego z dzieciątkiem. 

Tarczek (15 km) PKS - Kościół św. Idziego - romański kościół zbudowany został w I połowie XIII wieku. Historycy przypuszczają, że na jego miejscu stała wcześniejsza świątynia, ufundowana w XI w. (ponoć przez Władysława Hermana w podzięce za narodziny syna Bolesława). W literaturze za datę powstania pierwotnego kościoła podawany jest rok 1086, co zapewne wiąże się z początkiem kultu św. Idziego w Polsce. Obecny kościół jest budowlą orientowaną, murowaną z ciosów piaskowca, jednonawową, z wyodrębnionym prostokątnym prezbiterium. Mury przeprute są małymi otworami okiennymi, które ze względu na funkcję obronną budowli umieszczono wysoko nad ziemią. Kościół był kilkukrotnie przebudowywany. Do wnętrza świątyni prowadzi późnogotycki portal oraz kruchta, dobudowana w wieku XVII. W ołtarzu głównym znajduje się renesansowy tryptyk (z ok. 1540 r.), z centralnym przestawieniem Chrystusa Zmartwychwstałego oraz scenami Zwiastowania i Trzech Marii po bokach. ściany zdobią pozostałości późnorenesansowej polichromii. Obok kościoła usytuowana jest drewniana XIX-wieczna dzwonnica oraz rosną pomniki przyrody: trzy 300-letnie lipy oraz 200-letnia topola. 

Bodzentyn (20 km) Rynek dolny - w miejscowości tej na szczególną uwagę zasługują: kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa, ruiny zamku oraz zabytkowa zagroda. Kościół Św. Stanisława Biskupa został zbudowany w stylu gotyckim w XV wieku i przebudowany w XVII w. Warte bliższego przyjrzenia się wewnątrz kościoła są: monumentalny ołtarz główny, który pierwotnie znajdował się w katedrze wawelskiej, XVII- wieczna drewniana rzeźba tzw. Pieta - Matka Boska Bolejąca, ostrołukowy portal z tablicą erekcyjną z 1452 roku oraz bezcenny tryptyk gotycki w zakończeniu północnej nawy namalowany w 1508 roku przez zięcia Wita Stwosza - Marcina Czarnego. Będąc w Bodzentynie koniecznie należy zobaczyć ruiny zamku z XIV wieku. Do dziś zachowały się jedynie wzniesione na planie podkowy ruiny obwodowe trzech skrzydeł z piaskowcowym portalem bramy wjazdowej prowadzącej na wewnętrzny dziedziniec, zamknięty od zachodu ścianą kurtynową. Zagroda Czernikiewiczów - jest zachowanym in situ obiektem stanowiącym wspaniały przykład specyficznej architektury małych miasteczek rolniczych, jakim jest Bodzentyn. W skład zagrody wchodzą: budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz wozownia, które wraz z drewnianym ogrodzeniem tworzą zwarty zespół w kształcie czworoboku. Najstarsze elementy zagrody pochodzą z 1809 roku. Trzy dobudowane do domu izby mieszkalne pochodzą z lat 1870 i 1920. 

Psary Stara Wieś (23 km) 

Psary Podlesie (25 km) 

Bukowa Góra (29 km) - wysokość 428 m n.p.m. Na jej grzbiecie zlokalizowana jest drewniana kapliczka, wg tradycji ustawiono na grobie napoleońskiego żołnierza. Obok mogiła partyzanta poległego w 1943 r. Pod szczytem zobaczyć można pomnik przyrody - skałki piaskowca dewońskiego do 5 m wysokości. 

Łączna PKP (36 km) - koniec szlaku przy przystanku PKP na linii Skarżysko Kamienna – Kielce.