Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Biblioteki Publicznej w Bodzentynie - Historia

  • e-bodzentyn
  • Kultura

Historia Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie została uroczyście otwarta w dniu 21 stycznia 1947 roku w lokalu Zarządu Gminy. W czasie  uroczystości Zarząd Gminy przekazał do biblioteki księgozbiór wcześniej otrzymany z Powiatowej Biblioteki i  z Ministerstwa Oświaty w ilości 463 woluminów.

Biblioteka mieściła się w jednoizbowym lokalu o powierzchni 24 m2 należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej przy Placu 22 lipca. Pracę na stanowisku kierownika podjęła nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bodzentynie Adela Nawrotowa.

Biblioteka z chwilą powstania obsługiwała teren gminy o powierzchni 161km2. Aby umożliwić każdemu mieszkańcowi łatwy dostęp do książki przystąpiła w 1948 r do rozbudowy swojej sieci bibliotecznej przez organizowanie punktów bibliotecznych.

Pierwszy punkt biblioteczny powstał w Psarach Starej Wsi, a następnie w Siekiernie, Leśnej, Wzdole Rządowym, Woli Szczygiełkowej, Klonowie, Świętej Katarzynie, Śniadce, Sieradowicach.

W latach 1950-1955 założone zostały punkty biblioteczne w Psarach Kątach, Bronkowicach, we Wzdole Plebańskim i Bodzentynie w budynku Ośrodka Zdrowia. Do roku 1955 biblioteka posiadała 13 punktów bibliotecznych. W 1954 po dokonanej reformie podziału administracyjnego w miejsce gmin utworzono Gromadzkie Rady, w związku z tym Biblioteka Gminna została przemianowana na Gromadzką Bibliotekę Publiczną.

W 1956 roku punkt w Świętej Katarzynie przejęła Biblioteka Gromadzka w Świętej Katarzynie założona w 1954 roku. W tym samym czasie punktu w Bronkowicach i Śniadce odeszły od Powiatowej Biblioteki w Starachowicach. W 1958 roku punkty we Wzdole Rządowym i we Wzdole Plebańskim przejęła nowo utworzona Biblioteka Gromadzka we Wzdole Rządowym. Punkt w Woli Sczygiełkowej przejęła nowo założona Biblioteka Gromadzka w Dębnie.

W 1973 roku Gromadzką Radę w Bodzentynie przemianowano w Gminę Bodzentyn w zmienionych granicach administracyjnych. Biblioteka Gromadzka zmieniła nazwę na Gminną Bibliotekę Publiczną.

Zmianie uległa sieć biblioteki. Objęte zasięgiem terytorialnym gminy biblioteki gromadzkie  w Świętej Katarzynie i Wzdole Rządowym weszły w skład Biblioteki Gminnej jako podległe jej filie wraz z punktami bibliotecznymi.

Sieć Biblioteki Gminnej w latach 1977- 79 przedstawiała się następująco:

  • Biblioteka Publiczna Gminy Bodzentyn
  • 3 filie biblioteczne: Śniadka, Święta Katarzyna, Wzdół Rządowy
  • 12 punktów bibliotecznych: Dąbrowa Skarbowa, Hucisko, Kamieniec, Leśna, Orzechówka, Psary Stara Wieś,Siekierno, Sieradowice, Wiącka (2 punkty), Wola Sczygiełkowa, Wzdół Rządowy

Od 1980 roku opiekę instruktażowo – merytoryczną nad Biblioteką Gminną przejął Oddział Terenowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

W 1990 roku biblioteki z placówek państwowych zostały przekształcone w placówki samorządowe. 31-go grudnia 1996 roku Rada Ministrów Nadała miejscowości Bodzentyn status miasta. W 1996 roku w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie wprowadzono zmianę nazwy na Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie.

Na początku 2000 roku Biblioteka otrzymała budynek po Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mieszczącej się przy ulicy Kieleckiej 83, w którym działała do marca 2009 roku.

W 2005 r. Rada Miejska w Bodzentynie nadała Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzentynie status samorządowej instytucji kultury.

Od 25 marca 2009 roku Biblioteka mieści się w nowo wyremontowanym budynku w Bodzentynie przy Rynku Górnym 11.     

  W 2009 roku Kapituła   Bibliotece w Bodzentynie tytuł BIBLIOTEKI ROKU

Biblioteka aktywnie włącza się w organizacje różnych form kulturalnych na terenie miasta i gminy Bodzentyn.

Jest organizatorem spotkań autorskich, konferencji naukowych, spektakli dla dzieci, wystaw, współorganizatorem projektów Akademia Seniora, Przeglądu Kabaretów Wiejskich oraz innych atrakcyjnych zajęć dla każdego.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie zaprasza dzieci  i młodzież do uczestnictwa w zajęciach

Proponujemy między innymi:

-           lekcje biblioteczne

-           pasowanie na czytelnika

-           „Ferie z biblioteką”, podczas których proponujemy: spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, turnieje, gry, zabawy itp.

-           „Tydzień bibliotek” podczas którego odbywają się spotkania, pogawędki, wieczorki poetyckie

-           „Lato z biblioteką” : wycieczki, zajęcia plastyczne, techniczne, kalambury, ogniska i inne atrakcje

-           spotkania przedświąteczne podczas których omawiamy polskie zwyczaje i tradycje

-           turnieje szachowe

-           w ciągu całego roku kontynuujemy akcję „Cała Polska czyta dzieciom”

Biblioteka jest również siedzibą Towarzystwa  Przyjaciół  Bodzentyna z tym stowarzyszeniem współpracujemy od wielu lat.