Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Artyści ludowi

  • e-bodzentyn
  • Kultura

Cecylia Czernikiewicz - mieszkanka Bodzentyna, najbardziej znana jako autorka wycinanek, którymi zajmuje się od wczesnych lat młodzieńczych. Z wyjątkową precyzją opracowuje barwne jak i jednokolorowe formy. Natchnieniem są dla niej opowiadania  i ilustracje o czarownicach, diabłach, strachach bodzentyńskiego zamku. Wycinaki Pani Cecylii można obejrzeć na wielu wystawach tematycznych. Znajdują się również w zbiorach Muzeum Wsi Kieleckiej. Pani Cecylia mimo swojego wieku ( 83 lata) przekazuje swoją wiedzę i umiejętności wielu pokoleniom młodych ludzi podczas spotkań.

Krzysztof Wrona -jest muzykiem, poetą, gawędziarzem, nazywany wędrującym artystą. Mieszka w leśniczówce w Dąbrowie Dolnej koło Bodzentyna. Prowadzi Warsztaty Wrażliwości dla dzieci i młodzieży wiejskiej, dziecięcy Teatr pod Lnianym Niebem. Jest założycielem Wielokulturowego Zespołu Ludowego Wioha. Pod okiem Pana Krzysztofa uczą się plecionkarstwa, malują na płótnie, wykonują stroje i dekoracje do przedstawień.

Ewa Skowerska i Mariusz Kosmalski - mieszkają i prowadzą Szkołę  Wrażliwości w Kapkazach k. Bodzentyna - niezwykłe miejsce spotkań artystów i miłośników sztuki.  W starej stodole założyli autorską galerię ceramiki i scenę teatralną. Odbywają się tutaj różnego rodzaju działania kulturalne: przedstawienia, koncerty, wystawy plastyczne, warsztaty ceramiczne  i teatralne, wernisaże, prezentacje artystyczne i plenery.