Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Na ludowo w gminie Bodzentyn. Zespoły ludowe

  • e-bodzentyn
  • Kultura

Stare pieśni ludowe, zapomniane obrzędy i zwyczaje – o tym starają się przypominać zespoły ludowe z terenu gminy Bodzentyn. Niektóre istnieją od wielu lat, inne działają od niedawna. Wszystkie jednak łączy szacunek do tradycji i chęć pielęgnowania i pokazywania regionalnego folkloru.

Wzdolanie – ,,Ocalić od zapomnienia”

Jednym z zespołów ludowych o najbogatszej tradycji w województwie świętokrzyskim jest zespół Wzdolanie. Jego historia związana jest z Kołem Gospodyń Wiejskich we Wzdole Rządowym – najstarszym kołem gospodyń w naszym regionie. Utworzono je w 1925 roku i niemal równocześnie przy kole powstał zespół ludowy, który w 1983 roku przyjął nazwę Wzdolanie. Od prawie trzydziestu lat zajmują się prezentowaniem ludowych obrzędów. W swoim repertuarze mają przygotowane scenariusze wielu obrzędów związanych z naszym regionem. Prezentują między innymi ręczne międlenie lnu, kręcenie powrozów, kiszenie kapusty, kusoki czyli zabawę ostatkową kończącą karnawał. W prezentowanych obrzędach wykorzystywane są często oryginalne rekwizyty i przedmioty których używały nasze babcie. Wzdolanie chętnie sięgają też podczas prezentowania obrzędów do świętokrzyskiej gwary. Wszystko to prezentują podczas licznych festiwali i imprez na jakich się pojawiają. Zespół zajmował wielokrotnie wysokie miejsca na krajowych i wojewódzkich przeglądach kół gospodyń wiejskich. Wzdolanie często też są odwiedzani przez turystów.
- Chcemy przypominać o tradycji naszych przodków, o tym jak żyli, pracowali i spędzali swój czas. Nasze motto to "Ocalić od zapomnienia" – mówi kierownik zespołu Aleksandra Biskup.

Leśnianie – ,,Zainteresowanie folklorem rośnie”

Kolejnym zespołem, który od ponad dwudziestu lat ,,walczy” o przechowanie ludowych tradycji jest Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie. Zespół oprócz piosenek i tańca prezentuje też ludowe obrzędy a kierowany jest przez Krystynę Kuropatwę. Leśnianie od momentu powstania, czyli od 1991 roku, mogą pochwalić się wieloma sukcesami. Na koncie zespołu zapisanych jest wiele nagród i wyróżnień. Warto wymienić choćby tylko ostatnie. I tak w 2009 roku zespół otrzymał jako pierwszy w województwie świętokrzyskim cenną nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - honorową odznakę "Zasłużony Dla Kultury Polskiej". W 2010 roku zajął I miejsce w V Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Obrzędowych. Jako pierwszy zespół ludowy z województwa świętokrzyskiego zaprezentował się na scenie Teatru Polskiego w Warszawie gdzie wystawił obrzęd "Wesela Świętokrzyskiego". W 2011r. Zespół nagrał swoją pierwszą płytę z wybranymi utworami ze swojego bogatego repertuaru. Na płycie znalazły się popularne polki, oberki, walczyki utwory, które Leśnianie często wykonują podczas swoich koncertów. Skupiają się na pielęgnowaniu świętokrzyskiego folkloru i jego przekazywaniu następnym pokoleniom.

Świętokrzyskie Jodły – ,,Jak kiedyś bawili się ludzie”

Zespół ludowy Świętokrzyskie Jodły istnieje zaledwie od roku, a powstał przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka. Jego założycielką oraz kierownikiem jest Lucyna Lipczyńska, która wcześniej prowadziła znany w całym kraju zespół Sieradowianie. Świętokrzyskie Jodły to młode kobiety od 16 do 60 lat. Zespołowi towarzyszy też własna kapela. Na scenie prezentują pieśni i przyśpiewki ludowe z regionu świętokrzyskiego. Poprzez prezentacje zespołu śpiewaczki przypomniają dawne obyczaje i muzykę. Pokazują jak kiedyś bawili się ludzie i jakie śpiewali piosenki ludzie na wsi.
Mimo, krótkiego okresu działania Świętokrzyskie Jodły zdążyły się już zaprezentować szerszej publiczności. Zespół wystąpił na IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel 2012 w Kielcach. Z kolei na XIII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku Lucyna Lipczyńska zajęła bardzo wysokie trzecie miejsce w kategorii soliści. Członkowie zespołu mieli też okazję zaprezentować się poza granicami kraju.
Kultywowanie tradycji i obyczajów związanych z naszym regionem to poniekąd nasz ,,obowiązek”. Z przyjemnością patrzymy jak zespoły chcą się rozwijać i pokazać kolejnym pokoleniom jak żyli, pracowali i spędzali wolny czas ich pradziadowie.
Zespoły ludowe i ludzie je tworzący to chluba gminy Bodzentyn. Podczas wielu imprez kulturalnych każdy zespół pokazuje coraz to nowe programy artystyczne, aby zaskoczyć mieszkańców gminy i turystów.