Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Nowe oświetlenie uliczne w Gminie Bodzentyn

Nowe oświetlenie uliczne w Gminie Bodzentyn

W najbliższych tygodniach na terenie Gminy Bodzentyn powstanie nowe oświetlenie uliczne w miejscach, gdzie dotąd nie było zainstalowane. Trzy umowy zostały podpisane w środę 10 października w Urzędzie MiG Bodzentyn pomiędzy Burmistrzem Dariuszem Skibą a wykonawcą robót Bartoszem Bukowskim właścicielem firmy "Eleketroinstalator". Termin realizacji zadania p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn” mija 29 listopada 2019 roku. Przewidziany koszt całej inwestycji w czterech miejscowościach wyniesie 94 300,00 złotych. 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bodzentyn dotyczy trzech zadań tj. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Celiny-Dąbrowa” wartość wykonania przedmiotu umowy wynosi: 40 000,00 złotych brutto, „Budowa oświetlenia ulicznego Wilków ul. Łysogórska” (odcinek od drogi powiatowej w kierunku Grabowej) wartość wykonania przedmiotu umowy wynosi: 35 000,00 złotych brutto, „Budowa oświetlenia ulicznego Orzechówka (droga gminna)” wartość wykonania przedmiotu umowy wynosi: 19 300,00 złotych brutto. Środki na realizacje zadnia pochodzą z funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości i budżetu gminy.

Przed nami jeszcze prace przed nowymi liniami oświetleniowymi o łącznej długości ponad 10 km w miejscowościach: Podgórze, Leśna, Psary, Śniadka, Św. Katarzyna, Wilków, Siekierno, Orzechówka, Wzdół Parcele.

Bartek Bukowski i Dariusz Skiba

Świętokrzyska Miotła ParowaManex Maszyny

Miasto i Gmina Bodzentyn, Inwestycje