Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn 2020

Rusza Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn 2020!

Gorąco zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn. W tegorocznej edycji do dyspozycji będzie 91 001,91 złotych, które zostaną przekazane na realizację najlepszego projektu zgłoszonego przez mieszkańców. Swoją propozycje wymarzonego projektu składać ma prawo każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Bodzentyn oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie MiG Bodzentyn. Warunkiem przystąpienia organizacji pozarządowej do BO 2020 jest zebranie minimum 15 podpisów mieszkańców Miasta Bodzentyn popierających projekt. Wnioski składać można do końca listopada 2019 roku. 

Po upływie wyznaczonego terminu nastąpi weryfikacja złożonych wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy, a następnie Zespół Opiniujący opracuje ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty zadań, które należą do zadań własnych gminy.

W ubiegłych latach za pieniądze z BO udało się zrealizować takie projekty jak:

BODZENTYN-DZIECIOM. Doposażenie i remont Samorządowego Przedszkola w Bodzentynie. - 2019 r.

Żyj zdrowo - Nowoczesna Fizjoterapia w Samorządowym Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie (Ośrodek Zdrowia ul. Ogrodowa 2). - 2018 r.

Żyj zdrowo i aktywnie w Bodzentynie” (siłownia zewnętrzna) - 2017 r.

 

Zachęcamy mieszańców Bodzentyna do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok !

Poniżej prezentujemy harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BODZENTYN NA 2020 ROK

 

L.p.

Termin

Zadanie

1.       

Październik 2019 r.

Przekazanie informacji o wysokości środków Budżetu  Obywatelskiego oraz zabezpieczenie ww. kwoty w Budżecie Miasta i Gminy Bodzentyn oraz kampania informacyjna o konsultacjach społecznych.

2.       

do końca listopada 2019 r.

Składanie formularzy zgłaszania propozycji projektów.

3.       

do końca grudnia 2019 r.

Weryfikacja i ocena złożonych formularzy oraz opracowanie ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

4.       

Styczeń 2020 r.

Głosowanie.

5.       

Luty - marzec 2020 r.

Przystąpienie do realizacji projektu/ów/.

Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn 2020

Budżet Obywatelski, Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn, Głosowanie