Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Góra Łysica

Łysica nie jest już najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich

To zaskakujące lecz według najnowszych badań Łysica nie jest już najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich. Jej miejsce zajęła Góra Agaty potocznie zwana Zamczyskiem przewyższając Łysicę o dokładnie 65 centymetrów. Badania jakie zostały przeprowadzone  prezentują nowe wysokości obu wierzchołków i tak oto Łysica mierzy – 613,31 m n.p.m., a Góra Agata – 613,96 m n.p.m. Według pomiarów wykonanych przed naukowcami z Politechniki Świętokrzyskiej najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich była Łysica z wysokością 611,8 m n.p.m. natomiast Góra Agaty – 608,4 m n.p.m.

Podczas przeprowadzonych badań przez dr Macieja Hajdukiewicza i dr inż. Ihora Romanyshyna z katedry Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami na Politechnice Świętokrzyskiej okazało się, że wysokości na modelu terenu różnią się od wartości podawanych na mapach. Według tych danych Łysica jest wyższa niż pokazują to mapy, a jeszcze wyższa jest Góra Agata. Informacje te zostały zweryfikowane w terenie poprzez wykonanie pomiarów przy użyciu dwóch metod –przy pomocy urządzenia GPS oraz pomiarów niwelacyjnych. Obie te metody potwierdziły, że Skała Agaty jest wyższa od Łysicy. Pomiary powtórzono metodą precyzyjną – statycznym pomiarem GNSS. Z pomiarów tych wyszły jeszcze wyższe wartości.

Świętokrzyski Park Narodowy po otrzymaniu i zapoznaniu się z wynikami badań podjął decyzję o formalnym uregulowaniu i zarejestrowaniu nowych wysokości Łysicy i Góry Agaty w Państwowym Zasobie Geodezyjnym. Dokładne prace pomiarowe przeprowadzali naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej, którzy z uprawnionym geodetą powtórzyli pomiary, przeprowadzili całą procedurę związaną ze sporządzeniem operatu pomiarowego i przekazaniem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Od dziś Łysica znika z podręczników jako najwyższy wierzchołek Gór Świętokrzyskich, a zastępuję ją Skała Agaty.  Masyw Łysicy posiada dwie kulminacje (wierzchołki): wierzchołek zachodni, na którym obecnie stoi krzyż i wierzchołek wschodni - Skała Agata. Do niedawna za najwyższy uważano wierzchołek zachodni, jednak badania i pomiary wykazały, że to wierzchołek wschodni jest wyższy. Najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich nadal pozostaje Łysica

 widok z Psar na Łysicę Łysica Zimą

Świętokrzyski Park Narodowy, Łysica