Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Kościół w Bodzentynie Bodzentynie

Dyspensa od udziału we Mszy św. oraz ograniczenie uczestników do 50 osób

We wczorajszym komunikacie bp. Jan Piotrowski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w Diecezji Kieleckiej. Dyspensa wprowadzona została w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym w kraju spowodowanym koronawirusem (SARS-CoV-2) i oczywiście obowiązuje również na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. Mając na uwadze troskę o życie i zdrowie wiernych, dyspensa będzie obowiązywać do 29 marca 2020 roku. Dzień wcześniej, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki w komunikacie zalecił, aby wierni zastosowali się do rozporządzenia organów państwowych i na Mszach św. w kościołach nie przebywało więcej niż 50 osób. 

 "Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu" - zaznaczył arcybiskup Stanisław Gądecki. 

Dyspensa dla wiernych z Diecezji Kieleckiej od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Biskup Kielecki Jan Piotrowski kierując się normą kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie polecam, aby osoby korzystające z niniejszej dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

Jednocześnie wprowadzam jako obowiązujące na terenie Diecezji Kieleckiej Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

 

Kościół, Koronawirus, Diecezja Kielecka