Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Od soboty zostają otwarte targowiska na terenie Bodzentyna

Od soboty zostaną otwarte targowiska na terenie Bodzentyna

Podczas czwartkowego spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn pomiędzy inkasentami, a władzami gminy, podjęto decyzje o wznowieniu handlu na targowiskach na terenie Bodzentyna. Sprzedaż będzie możliwa zarówno na Małym Placu Targowym (Pasieka) jak również na dużym (Plac Targowy obok Orlenu) , gdzie już w najbliższą sobotę odbędzie się pierwszy targ od momentu wprowadzenia ograniczeń dla targowisk. Osoby przebywające na targowiskach mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w całym kraju (np. obowiązku zasłaniania ust i nosa czy zachowanie bezpiecznej odległości) oraz zasad przedstawionych w dalszej części artykułu. Prosimy podejść do sytuacji z rozwagą i przestrzegać zasad, ponieważ targowiska będą sprawdzane i jeśli dojdzie do łamania niżej przedstawionych zasad będą wyciągane konsekwencje. Uwaga! Nieprzestrzeganie zasad będzie skutkowało usunięciem z targowiska. 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACU TARGOWEGO w BODZENTYNIE w CZASIE EPIDEMII CHOROBY COVID - 19

  1. Należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 2 metrów (zalecane 3 metry) w relacji klient - klient oraz klient - sprzedawca. Osoby oczekujące w kolejce również muszą zachować dystans co najmniej 2 metrów (zalecane 3 metry).
  2. W obrębie jednego stanowiska mogą przebywać maksymalnie 3 osoby kupujące.
  3. Na terenie targowiska wskazane jest używanie jednorazowych rękawiczek ochronnych przez osoby sprzedające i kupujące.
  4. Na terenie targowiska obowiązkowe jest używanie maseczek ochronnych lub innych okryć twarzy (zasłonięcie ust i nosa) .
  5. Obowiązuje zakaz przekraczania barierek porządkowych. Należy poruszać się zgodnie z obowiązującymi zasadami, a w razie wątpliwości uzyskać informację od inkasenta.
  6. Osoby dokonujące sprzedaży powinny zapewnić na swoich stoiskach dostępność do płynów dezynfekujących.
  7. Administrator Targowiska ma prawo regulować liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie placu targowym.
  8. Administrator Targowiska będzie dbać o czystość i higienę całego terenu targowiska poprzez wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także mycie i dezynfekcję toalet.
  9. Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie skutkowało usunięciem z targowiska.

W tym trudnym czasie prosimy Państwa o podporządkowanie się zaleceniom, co zapewni nam wszystkim odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ułatwi dokonywanie zakupów. Wszystkie wprowadzone ograniczenia są podyktowane troską o zdrowie osób (zarówno kupujących, jak i handlujących).

Targowiska w Bodzentynie ponownie otwarte

Koronawirus, Targowiska w Bodzentynie