Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Gmina Bodzentyn przekazała dotację dla ŚPN na rozwój infrastruktury turystycznej - wideo i zdjęcia

Gmina Bodzentyn przekazała dotację dla ŚPN na rozwój infrastruktury turystycznej - wideo i zdjęcia

Spotkanie w ostatni dzień kwietnia 2020 roku pomiędzy Burmistrzem Dariuszem Skibą, a Dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego Janem Reklewskim w Świętej Katarzynie zaowocowało podpisaniem umowy na udzielenie dla ŚPN dotacji celowej na kwotę 50 tysięcy złotych. Wskazana kwota zostanie przekazana z budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na realizację przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej pn. "Śladem kolejki wąskotorowej" na trasie Święta Katarzyna - Nowa Słupia. W celu przekazania dotacji niezbędne było przegłosowanie uchwały przedstawionej przez Burmistrza Dariusza Skibę przez Radnych podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 17 kwietnia. Podczas głosowania uchwałę poparło 14 Radnych. 

 Realizacja zadania, na które zostaną przekazane środki będzie obejmować przeprowadzenie kolejnych niezbędnych prac pozwalających na udostępnienie ścieżki dla ruchu turystycznego, w szczególności poprzez wyposażenie miejsc wypoczynku w ławki, stoły, stojaki na rowery. To ważne wydarzenie przyczyni się do jeszcze lepszego i atrakcyjniejszego udostępniania Parku dla ruchu turystycznego oraz przyczyni się do rozwoju turystycznego gminy Bodzentyn. Wkrótce Świętokrzyski Park Narodowy planuje podjęcie prac przy zagospodarowaniu terenu wokół źródełka w Św. Katarzynie oraz opracowanie projektu wieży widokowej na Łysicy. 

Jan Reklewski Dariusz Skiba Świętokrzyski Park Narodowy Święta Katarzyna Świętokrzyski Park Narodowy Święta Katarzyna Świętokrzyski Park Narodowy Święta Katarzyna Świętokrzyski Park Narodowy Święta Katarzyna Świętokrzyski Park Narodowy Świętokrzyski Park Narodowy Świętokrzyski Park Narodowy Świętokrzyski Park Narodowy Świętokrzyski Park Narodowy Świętokrzyski Park Narodowy Świętokrzyski Park Narodowy

Źródło: inf. własna/ŚPN. Zdjęcia z prezentacji dzięki uprzejmości Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

 

Świętokrzyski Park Narodowy, Święta Katarzyna, Zdjęcia i wideo, Wideoinformator, Turystyka w Gminie Bodzentyn, Gmina Bodzentyn