Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Biskup Kielecki Jak Piotrowski

Obchody 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II w Bodzentynie

Dokładnie 100 lat temu, 18 maja 1920 roku w Wadowicach na świat przyszedł jeden z najwybitniejszych Polaków, Karol Józef Wojtyła, Papież Święty Jan Paweł II. Z tej okazji dzień wcześniej, 17 maja 2020 roku w kościele parafialnym w Bodzentynie dobyła się wyjątkowa Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Jana Piotrowskiego z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II, Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn. W obchodach wziął udział wcześniej już wspomniany biskup kielecki Jan Piotrowski, przedstawiciele władz samorządowych:  burmistrz Dariusz Skiba, sekretarz gminy Wojciech Furmanek, Radni RM w Bodzentynie oraz blisko setka wiernych. Obchody rozpoczęły się o godzinie 17:00 i trwały przez ponad godzinę. 

Obchody 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II rozpoczęły się o godzinie 17:00 od wejścia do kościoła parafialnego w Bodzentynie księży wraz z ks. biskupem Janem Piotrowskim. Tuż przed nimi wprowadzono sztandar z wizerunkiem Św. Jana Pawła II wykonanym przez mieszkankę parafii Bodzentyn, panią Elżbietę Białek.

Podczas eucharystii dziękowaliśmy za posługę Papieża Polaka i za wzór jego świętości. Chwilę po rozpoczęciu Mszy, księża wraz z biskupem kieleckim poświęcili ołtarz ku czci Papieża, Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn oraz piękny sztandar przedstawiający Św. Jana Pawła II. Następnie Mszę Święta w intencji całej naszej wspólnoty parafialnej sprawował ks. bp. Jan Piotrowski, który opowiedział historię Karola Wojtyły, mówił o jego osiągnięciach, wkładzie w przywrócenie wolności Polski oraz ogromnym wkładzie w chrześcijaństwo. Podczas kazania nie zabrało wielu wspaniałych myśli dotyczących Boga, Jezusa Chrystusa,  Św. Jana Pawła II jak również człowieka i sensu jego istnienia. 

W dalszej części Mszy Św. w głośnikach zabrzmiały sławne słowa Papieża Polaka wypowiedziane podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku w Warszawie:
"Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!" 

Tuż po nich ks. proboszcz Leszek Sikorski przypomniał również słowa Papieża podczas wizyty w Masłowie, oraz w imieniu swoim oraz nas wszystkich podziękował Bogu za posłannictwo, za misję, za dzieło, którego Święty Jan Paweł II dokonał dzięki Bożej pomocy i mocy Ducha Świętego. Proboszcz podziękował również za to, że Św. Jan Paweł II jest Patronem naszego miasta i gminy i  wraz z wiernymi zaśpiewali lubianą przez Papieża pieśń Polskie Kwiaty. 

Na zakończenie Mszy, burmistrz Dariusz Skiba wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresą Bzymek w imieniu swoim oraz mieszkańców całej gminy wyrazili wdzięczność za obecność ks. bp Jana Piotrowskiego podczas obchodów 100. rocznicy urodzin Papieża Św. Jana Pawła II. Burmistrz podkreślił, że mieszkańcy naszej gminy czują się wyróżnieni faktem, iż wśród 8 miast, których patronem jest Papież Polak znalazł się również Bodzentyn. Dariusz Skiba podziękował proboszczowi Leszkowi Sikorskiemu, ks. bp. Janowi Piotrowskiemu oraz Radzie Miejskiej w Bodzentynie za włożony trud, prośby i modlitwę, które pomogły przekonać Papieża Franciszka, aby w 2016 roku wydał dekret stanowiący Św. Jana Pawła II Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn.

Po krótkim wystąpieniu, przewodnicząca RM Teresa Bzymek wraz z burmistrzem przekazali na ręce biskupa kwiaty i gorące podziękowania. Ksiądz biskup Jan Piotrowski odniósł się do słów przedstawicieli samorządu gratulując tego, że Święty Jan Paweł II został naszym Patronem ale również podkreślił, że tak wielkie wyróżnienie to również wielka odpowiedzialność. 

Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej wizytę kardynała Karola Wojtyły w Bodzentynie oraz przy pomniku Papieża Polaka znajdującego się przy kościele Św. Ducha.