Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Szkoła Podstawowa Śniadka remont

Wielkie zmiany w Szkole Podstawowej w Śniadce II

Szkołę Podstawową w Śniadce Drugiej czekają wielkie zmiany. Budynek szkoły zmieni się nie do poznania, a jej wnętrze zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt, który zapewni uczniom i nauczycielom świetne warunki do nauki i nauczania! Starania o dofinansowanie na przebudowę, rozbudowę i doposażenie szkoły w Śniadce rozpoczęło w 2018 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka, które złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W wyniku starań jakie poczyniło stowarzyszenie udało się zdobyć dofinansowanie w kwocie 412 927,45 zł. Aby jednak projekt mógł zostać zrealizowany Gmina Bodzentyn na podstawie umowy dotacji zawartej w bieżącym roku zobowiązała się do przekazania Stowarzyszeniu kwoty w wysokości 1.088.584,19 zł celem pokrycia wkładu własnego wymaganego w zakresie projektu pn. „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” złożonego dla działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” RPO WŚ 2014-2020.

Zakres rzeczowy dotacji celowej obejmuje dofinansowanie zadań wyszczególnionych w dokumentacji konkursowej związanej z dofinansowaniem w/w projektu, tj.:
a) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., instalacji elektrycznej oraz powierzchnią utwardzoną, chodnikiem, pochylnią dla niepełnosprawnych – zgodnie z projektem budowlanym.
b) wyposażenie obiektu edukacyjnego w sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne – zgodnie z Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” stanowiącym integralną część dokumentacji konkursowej.
Przypominamy, że 26.03.2020 r. Stowarzyszenie podpisało umowę z wykonawcą. Już we wrześniu tego roku dzieci rozpoczną naukę w odnowionej i rozbudowanej szkole.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie szkoła prowadzi nabór na rok szkolny 2020/2021. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie szkoły: http://spsniadka.szkolna.net/