Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Przekroczone normy ołowiu w wodzie z ujęcia Wzdół Parcele

Dostawa wody dla dzieci od 0 do 6 lat oraz kobiet w ciąży zaopatrywanych w wodę z ujęcia Wzdół Parcele

Bardzo ważna informacja dla mieszkańców wielu miejscowości w Gminie Bodzentyn korzystających z ujęcia wody Wzdół Parcele. "Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że w związku z okresowymi przekroczeniami norm ołowiu w wodzie z ujęcia Wzdół Parcele, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, dzieci w wieku od 0 do 6 lat oraz kobiety w ciąży mieszkające w miejscowościach, do których dostarczana jest woda z ww. wodociągu, w najbliższym czasie będą zaopatrywane w wodę butelkowaną do picia."  

"Zdrowie mieszkańców nie jest zagrożone i jest na to potwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny. Parametry wody są niezmienne od lat - w 2013 roku zmieniły się tylko przepisy określające dopuszczalne normy  zawartości ołowiu w wodzie - stąd decyzja SANEPiDu, który akurat w tym roku przeanalizował badania.  Przekroczenia norm są OKRESOWE! (od czasu do czasu) i mają niewielką wartość. Zawartość jonów ołowiu (ta z przekroczeniami) w 2013 roku była jeszcze przepisami dopuszczalna! PUK realizuje przebudowę i modernizację tego ujęcia wody z planowanym terminem zakończenia nie później niż na koniec 2020 roku. Zastosowana innowacyjna w skali Europy technologia  wyeliminuje zawartość jonów ołowiu do wartości zgodnej z aktualnie obowiązującymi normami." - Przedsiębiorsto Usług Komunalnych w Bodzentynie

Wewnętrzna instrukcja w sprawie zaopatrywania w wodę mieszkańców z ujęcia Wzdół Parcele - pobierz

 Informacja  dla kobiet w ciąży 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizacji decyzji Nr SE Ia – 4261/90/20 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 r., dysponuje wodą butelkowaną do spożycia z przeznaczeniem dla kobiet w ciąży zamieszkujących w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele gm. Bodzentyn.

Prosimy o zgłaszanie się kobiet w ciąży mieszkających w miejscowościach objętych decyzją do siedziby PUK Bodzentyn Sp. z o.o. celem odbioru wody wg następującego harmonogramu:

27 sierpnia 2020 r. godz. 12:00-15:00 miejscowości:

Kamieniec, Ściegnia, Kamionka, Skorucin, Wzdół Parcele, Orzechówka, Wzdół-Kolonia, Hucisko, Wiącka, Stara Wieś, Wzdół Rządowy,

28 sierpnia 2020 r. godz. 12:00-15:00 miejscowości:

Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra, Leśna-Stara Wieś, Sieradowice Drugie, Sieradowice Parcele, Siekierno-Stara Wieś, Siekierno-Podmieście, Siekierno-Przedgrab, Nowa Wieś, Podmielowiec,

31 sierpnia 2020 r. godz. 12:00-14:30 – termin dodatkowy do odbioru wody w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jej odbiór w terminach przypisanych do poszczególnych miejscowości.

Informujemy, że ilość wody to 13 butli o pojemności 5 litrów (65 litrów) dla 1 kobiety w ciąży na okres 28 dni.

Odbiór wody może nastąpić po uprzednim okazaniu do wglądu dokumentu potwierdzającego stan ciąży lub złożeniu oświadczania o tym stanie:

  • osobiście – za pokwitowaniem,
  • przez zamieszkującą z kobietą w ciąży osobę dorosłą – na podstawie upoważnienia – za pokwitowaniem.

 Informacja  dla dzieci w wieku 0-6 lat

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizacji decyzji Nr SE Ia – 4261/90/20 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 r., woda butelkowana do spożycia dla dzieci w wieku 0-6 lat zamieszkujących w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele gm. Bodzentyn dostarczana będzie wg następującego harmonogramu:

25 sierpnia 2020 r. miejscowości:

Kamieniec, Ściegnia, Kamionka, Skorucin, Wzdół Parcele, Orzechówka

26 sierpnia 2020 r. miejscowości:

Wzdół-Kolonia, Hucisko, Wiącka

27 sierpnia 2020 r. miejscowości:

Stara Wieś, Wzdół Rządowy

28 sierpnia 2020 r. miejscowości:

Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra, Leśna-Stara Wieś

31 sierpnia 2020 r. miejscowości:

Sieradowice Drugie, Sieradowice Parcele, Siekierno-Stara Wieś, Siekierno-Podmieście, Siekierno-Przedgrab, Nowa Wieś, Podmielowiec,

Informujemy, że:

  • woda dostarczana będzie w godzinach 7:00-15:00,
  • ilość dostarczonej wody to 9 butli o pojemności 5 litrów (45 litrów) na 1 dziecko na okres 28 dni - za pokwitowaniem przez dorosłego domownika,
  • nieobecność dorosłego domownika w dniu dostarczania wody skutkuje koniecznością osobistego odbioru przysługującej dziecku wody w siedzibie PUK Bodzentyn Sp. z o.o.,
  • pracownicy PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podejmą próbę dostarczenia wody jeden raz wg wyżej określonego harmonogramu, w razie bezskuteczności jej dostarczenia (np. w związku z nieobecnością dorosłego domownika), pozostawiona zostanie informacja z dostępnym terminem osobistego odbioru wody w siedzibie PUK Bodzentyn Sp. z o.o.

Informujemy także, że woda dostarczana będzie pod adresy w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele, pod którymi zgłoszone zostały dzieci w UMiG Bodzentyn urodzone do 07.07.2020 r. W przypadku urodzenia dziecka po tym terminie, prosimy o niezwłoczny kontakt z PUK Bodzentyn Sp. z o.o., celem włączenia dziecka na listę  zaopatrywanych w wodę.

ujęcie wody wzdół parcele ujęcie wody wzdół parcele ujęcie wody wzdół parcele

PUK Bodzentyn, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie, Wzdół Parcele