Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

Strategia Rozwoju Gór Świętokrzyskich 2020-2027 zaprezentowana

Projekt Strategii Rozwoju Gmin Gór Świętokrzyskich był tematem przewodnim wtorkowego spotkania w Szklanym Domu” w Ciekotach. Udział w spotkaniu wzięli wójtowie i burmistrzowie gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, Dyrektor ŚPN - Jan Reklewski, Prezes ROT Marcin Piętak, superior klasztoru na Świętym Krzyżu - Ojciec Marian Puchała, lokalni przedsiębiorcy, działacze, wiceminister MSZ Piotr Wawrzyk, senator Krzysztof Słoń, poseł, Agata Wojtyszek, wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Renata Janik, wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz, doradca wojewody świętokrzyskiego Maria Zuba, dyrektorowie gminnych ośrodków kultury oraz wiele innych osób, którym rozwój Gór Świętokrzyskich leży na sercu. W trakcie blisko dwugodzinnego spotkania dowiedzieliśmy się wiele o tym, jak według włodarzy gmin należących do ZGGŚ powinny wyglądać i na czym powinniśmy się skupić przez najbliższe lata rozwoju naszego regionu.

Strategia została wykonana na podwalinie wielomiesięcznej pracy Rady Programowej ds. Marki Góry Świętokrzyskie, której prezydium tworzy Irmina Maliszewska, Zenon Dańda, Paweł Walczyszyn, Jan Reklewski i Dariusz Skiba. Wypracowane przez Radę Programową, w tym dwa powołane w niej zespoły (zespół ds. Marki Góry Świętokrzyskie pod przewodnictwem Pawła Walczyszyna i zespół ds. ścieżek rowerowych pod przewodnictwem Dariusza Skiby) pomysły, propozycje, plany rozwoju, diagnozy i koncepcje zostały przekazane na Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, który jako organ skupiający 11 samorządów wokół Św. Krzyża i Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest odpowiednią instytucją realizującą tego typu zadania. Wszyscy włodarze gmin wchodzących w skład ZGGŚ wyrazili zgodę, aby właśnie związek był głównym realizatorem strategii i potem beneficjentem w pozyskiwaniu środków unijnych na wielomilionowe inwestycje związane m.in. z ochroną przyrody i zabytków, budową infrastruktury turystycznej, poprawą jakości powietrza i wody, budową kanalizacji, budową ścieżek rowerowych, budowaniem marki Góry Świętokrzyskie na Obszarze Strategicznej Interwencji GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE. Jest to niewątpliwie ogromny sukces samorządów, przedsiębiorców z branży turystycznej i organizacji pozarządowych, które to podmioty przez ostatnie 1,5 roku wykazały daleko idącą współpracę na rzecz rozwoju Gór Świętokrzyskich. Szczególne podziękowania należą się dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na czele z dyrektorem Janem Reklewskim oraz Oblatom na Św. Krzyżu na czele z Ojcem Superiorem Marianem Puchałą za wzorcowe szukanie płaszczyzny do wspólnego porozumienia z gminami w sprawie pogodzenia obszaru duchowego, przyrodniczego i inwestycyjnego na terenie ZGGŚ. Serdecznie wszystkim dziękuję oraz liczę, że zarząd województwa dostrzeże nasz wysiłek i pomysł na rozwój OSI Góry Świętokrzyskie a tym samym całego województwa świętokrzyskiego. - Powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba tuż po zakończonym spotkaniu. 

Rozwój Gór Świętokrzyskich to rozwój zarówno gminy Bodzentyn, gminy Masłów, Nowej Słupi, Bielin ale również pozostałych gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Warto jednak pamiętać, że ani nasza gmina ani żadna inna nie osiągnie sama tak wiele ile jesteśmy w stanie osiągnąć razem. Dlatego wiele miesięcy temu powstała inicjatywa stworzenia wspólnej strategii dla Gmin Gór Świętokrzyskich, która musi przynieść korzyści nie tylko gminom i ich mieszkańcom, ale również całemu województwu. Potencjał naszego regionu jest olbrzymi. Dzięki takim inicjatywom i ludziom ten potencjał musi zostać uwolniony i wykorzystany dla dobra nas wszystkich. 

Każda gmina w strategii ma swoje równie ważne miejsce. Gmina Bodzentyn ma także swoją bardzo ważną rolę w planowaniu działań na kolejne pięć lat. Przykładem na to może być planowana budowa trasy rowerowej wokół Łysogór, która będzie przebiegać przez Bodzentyn – Święta Katarzyna – Krajno – Bieliny – Zamkowa Wola – Nowa Słupia – Wola Szczygiełkowa – Bodzentyn. To ogromna szansa na rozwój naszej gminy szczególnie pod względem turystycznym. Odnosząc się do terenu naszej gminy oraz Świętokrzyskiego Parku Narodowego szczególnie interesujący przedstawia się pomysł budowy wierzy widokowej na Łysicy, który bezsprzecznie przyciągnąłby tysiące turystów nie tylko do naszej gminy ale również całego regionu Gór Świętokrzyskich. 

Wieża Widokowa na Łysicy

Strategia Gmin Gór Świętokrzyskich to nie tylko ścieżki rowerowe, atrakcje i trasy turystyczne. Chcąc stworzyć silny i konkurencyjny region turystyczny potrzebujemy zmian i rowiązań, które przedstawiony dokument określa w jasny i precyzyjny sposób.

Ważne jest stworzenie odpowiedniego klimatu turystycznego w miejscowościach takich jak Święta Katarzyna czy Nowa Słupia, które już teraz są wyjątkowe na mapie naszego województwa pod względem ilości odwiedzających je turystów. Trudno sobie wyobrazić, że w kilka lat uda się stworzyć klimat jaki jest w m.in. Zakpanem, Białce czy Karpaczu, ale wierzymy, że to dobra droga, która zbliży nas do osiągnięcia zaplanowanego celu.

Chcąc wyróżnić się na tle innych turystycznych regionów w naszym kraju musimy zadbać o budowę ekologicznego transportu wokół Łysogór zarówno dla mieszkańców jak i turystów, ułatwić dostęp dla osób niepełnosprawnych do głównych atrakcji regionu takich jak Święty Krzyż, a nawet Łysica. Kolejnym ważnym punktem w założeniach jest ograniczenie smogu poprzez termomodernizację i inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zadbanie o zasoby wodne. 

Kolejne z propozycji dotyczą utworzenia biosfery UNESCO na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego Cel wydaje się trudy lecz jest możliwy do zrealizowania. Inne elementy strategii mówią o uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, stworzeniu systemu retencji i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a także zakłądają  budowę centrum edukacji przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Nowej Słupi i budowę przewagi konkurencyjnej gmin położonych wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oparciu o potencjał turystyczny.