Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Podsumowanie prac renowacyjnych na Wykusie

Podsumowanie prac renowacyjnych na Wykusie

13 maj 2021

Pod koniec ubiegłego roku na polanie Wykus i w okolicy zostały przeprowadzone prace renowacyjne miejsc pamięci narodowej. Gmina Bodzentyn na ten cel otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” 30 tysięcy złotych. Wniosek o środki na to zadanie złożony został przez Gminę Bodzentyn z inicjatywy Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, w porozumieniu z nadleśnictwem Suchedniów oraz w ramach konsultacji ze Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Amii Krajowej „Ponury”- „Nurt”. Szczegóły w materiale wideo.