Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Rewitalizacja Stawów Biskupich w Bodzentynie rozpoczęta!
Rewitalizacja Stawów Biskupich w Bodzentynie rozpoczęta!

Rewitalizacja Stawów Biskupich w Bodzentynie rozpoczęta!

Rewitalizacja Stawów Biskupich w Bodzentynie rozpoczęta!

17 luty 2022

Po wielu miesiącach przygotowań ruszyły pierwsze prace na terenie Stawów Biskupich w Bodzentynie, które wpisują się w II etap Rewitalizacji Miasta Bodzentyn. Obecnie na obszarze około 3 hektarów trwa zagospodarowanie terenu poprzez wycinkę drzew, które rosną w miejscach przeznaczonych na budowę infrastruktury, są połamane lub zagrażają bezpieczeństwu. W pierwszej kolejności Stawy czeka odmulenie i przebudowa oraz wykonanie dróg, ogrodzenia oraz instalacja tablic informacyjnych. Koszt tej części inwestycji wyceniony został na 871 311, 82 zł. Prace na terenie u podnóża ruin Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie  mają zakończyć się do listopada tego roku, a oddane do użytku już na wiosnę 2023. W dalszej części inwestycji zaplanowana jest budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej, która połączy kładkę ze wzgórzem zamkowym i planowanym amfiteatrem przy dawnym Gimnazjum w Bodzentynie. 

Równolegle od końca listopada 2021 roku trwają prace na placu za kościołem parafialnym w Bodzentynie i placu targowym. Całkowity kosz II etapu Rewitalizacji miasta wyniesie ponad 12 milionów złotych (około 4 mln zł to środki rządowe, około 4 mln środki unijne i około 4 mln środków pochodzi z budżetu gminy Bodzentyn).

Stawy Biskupie położne nad rzeką Psarką, u podnóża wzgórza zamkowego zwane również przez mieszkańców Bodzentyna "małpim gajem" nareszcie zostaną zrewitalizowane. Niegdyś teren ten był częścią kompleksu Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie i pełnił funkcję gospodarczą jako stawy hodowlane. Kilkanaście lat temu miały miejsce próby pobudzenia do życia tej części miasta poprzez budowę ścieżki edukacyjnej, która niestety systematycznie była niszczona i ostatecznie została zamknięta i zdemontowana. 

Umowa z Zakładem Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. na ,,Rewitalizację Miasta Bodzentyn – etap II – przebudowa 4 stawów biskupich wraz z wycinką drzew” została zawarta 21 stycznia 2022 roku. Dziś możemy obserwować pierwsze efekty prac wynikające z umowy. Pierwszym krokiem w drodze do pełnej rewitalizacji Stawów Biskupich w Bodzentynie jest przeprowadzenie wycinki połamanych drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz tych, które będą przeszkadzać w realizacji dalszych prac. 

Prace przy stawach polegać będą na przebudowie 4 stawów o łącznej powierzchni 4000 mzwierciadła wody. W ten zakres wchodzi ustabilizowanie zwierciadła wody w przekroju ujęcia wody do stawów za pomocą stalowej ścianki, ujęciu i doprowadzeniu wody z rzeki Psarki do stawów, odmuleniu i pogłębieniu obszaru do 1 metra, wybudowaniu przepustów w zniszczonych groblach, nadbudowa istniejących odgroblowań oraz zabezpieczenie kamieniami dna kanałów doprowadzających i odprowadzających wodę .

Wycinka drzew jest przeprowadzona zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków. Oprócz usunięcia niektórych drzew zaplanowane są także zabiegi pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu polegające na przycięciu gałęzi. 

Na tym etapie wykonawca zaplanował budowę drogi umożliwiającej dojazd do miejsca realizacji inwestycji oraz budowę ogrodzenia od strony dawnego Gimnazjum przy ul. Wolności. Ostatnimi elementami. które wykona firma będzie instalacja tablic informacyjnych. Kosz tej części inwestycji wyniesie 871 311, 82 zł. 

Następnym etapem rewitalizacji Stawów Biskupich będzie budowa ścieżki edukacyjnej, która zostanie wyposażona w elementy informacyjne, ławki, kosze, oświetlenie i monitoring. Szacowany koszt budowy ścieżki wynosi ponad 6 milionów złotych. Wkrótce mamy poznać szczegóły realizacji tej części inwestycji. 

Rewitalizacja prowadzona jest na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, który po opinii ministerstwa, użyczył gminie ten teren na 15 lat. Niebawem Burmistrz MiG Bodzentyn Dariusz Skiba planuje skierować pismo do dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, o wydłużenie tego użyczenia na co najmniej 50 lat.

Źródlo: inf. własna