Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Trwa modernizacja wodociągu na ul. Zadworskiej i Żeromskiego w Bodzentynie - wideo

Trwa modernizacja wodociągu na ul. Zadworskiej i Żeromskiego w Bodzentynie - wideo

Trwa modernizacja wodociągu na ul. Zadworskiej i Żeromskiego w Bodzentynie - wideo

20 czerwiec 2022

Od marca 2022 roku na ulicy Zadworskiej trwają intensywne prace związane z przebudową i modernizacją istniejącej sieci wodociągowej. W planie jest również przebudowa sieci na ulicy Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Suchedniowską do mostu. Całkowity koszt inwestycji na obu drogach oszacowano na 2 223 594 zł. Łączna długość nowej sieci wodociągowej wyniesie 1600 metrów. Zamontowanych zostanie 12 nowych zasuw na sieci wodociągowej i 9 nowych hydrantów przeciwpożarowych. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na październik bieżącego roku. Wykonawcą prac jest firma P.U.KONWESBUD, a zleceniodawcą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie. 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ  W UL. ZADWORSKIEJ W BODZENTYNIE – umowę na wykonanie wodociągu podpisano w dniu 17.02.2022r.
Łączna długość nowej sieci wodociągowej jaka jest wykonywana to prawie 750 metrów,
z czego ponad 540 metrów to nowy wodociąg polietylenowy wykonywany w standardzie, który zapewni długą, bezawaryjną eksploatację. Wykonawca po wybudowaniu nowego wodociągu w ul. Zadworskiej usunie i zutylizuje istniejący wodociąg azbestocementowy na długości ponad 500 metrów. Zamontowanych zostanie 10 nowych zasuw na sieci wodociągowej i 5 nowych hydrantów przeciwpożarowych.
W trakcie wykonywania wodociągu zostaną przepięte wszystkie istniejące przyłącza wodociągowe.
Łączna wartość umowy to  922 500 zł brutto.
Termin wykonania robót budowlanych – 8 miesięcy.
Gwarancja na 4 lata.

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ  W UL. ŻEROMSKIEGO W BODZENTYNIE  – umowę na wykonanie wodociągu podpisano w dniu 17.02.2022r.
Łączna długość nowej sieci wodociągowej jaka jest wykonywana to ponad 850 metrów,
z czego ponad 500 metrów to nowy wodociąg polietylenowy wykonywany w standardzie, który zapewni długą, bezawaryjną eksploatację. Zamontowane zostaną 2 nowe zasuwy na sieci wodociągowej i 4 nowe hydranty przeciwpożarowe.
W trakcie wykonywania wodociągu zostaną przepięte wszystkie istniejące przyłącza wodociągowe.
Łączna wartość umowy to 1 301 094 zł brutto.
Termin wykonania robót budowlanych – 8 miesięcy.
Gwarancja na 4 lata.