Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Uroczyste otwarcie przebudowanej ścieżki do źródełka i kapliczki Św. Franciszka w Św. Katarzynie

Uroczyste otwarcie przebudowanej ścieżki do źródełka i kapliczki Św. Franciszka w Św. Katarzynie

Uroczyste otwarcie przebudowanej ścieżki do źródełka i kapliczki Św. Franciszka w Św. Katarzynie

25 sierpień 2022

24 sierpnia tuż przy wejściu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Świętej Katarzynie odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej ścieżki prowadzącej ze Świętej Katarzyny do kapliczki i źródełka Św. Franciszka. W wydarzeniu uczestniczył Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr inż. Jan Reklewski, Marszałek Woj. Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Członek Zarządu Woj. Świętokrzyskiego Tomasz Jamka, Burmistrz MiG Bodzentyn Dariusz Skiba, Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz, Przewodnicząca RM w Bodzentynie Teresa Bzymek oraz zaproszeni goście. Otwarciu towarzyszyła konferencja prasowa, podczas której Dyrektor ŚPN wraz władzami Sejmiku Województwa i samorządowcami podsumowali dotychczasową współprace i chwalili relację pomiędzy instytucjami.

Oficjalne otwarcie przebudowanej ścieżki rozpoczęło się o godzinie 13:00 od konferencji prasowej. Uczestnicy konferencji tuż po jej zakończeniu przecięli wstęgę, która symbolicznie oznaczała otwarcie zrewitalizowanej trasy oraz udostępnienie trasy pieszo-rowerowej „Śladem kolejki wąskotorowej”. Na odcinku od wejścia na szlak do Źródełka Świętego Franciszka m.in. wymieniono zużyte urządzenia turystyczne, ławki, stoły, ogrodzenie źródełka oraz dokonano wymiany nawierzchni na całej długości trasy od kapliczki do dolnej bramy wejściowej ŚPN. Remont tej części czerwonego szlaku był konieczny ponieważ ówczesny stan trasy nie sprzyjał turystyce osób niepełnosprawnych, rodzinom z wózkami dziecięcymi oraz często był mocno zabłocony co utrudniało poruszaniem się po nim. Na trasie powstał całoroczny Punkt Sprzedaży Biletów wraz z Punktem Informacyjnym ŚPN, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz szereg drobnych lecz znaczących udogodnień dla turystów. 

Druga część wydarzenia odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie. Dyrektor ŚPN Jan Reklewski podsumował dotychczasową współpracę ŚPN wraz z Sejmikiem Województwa Świętokrzyskiego, Miastem i Gminą Bodzentyn oraz Gminą Bieliny. Podczas spotkania Dyrektor ŚPN wręczył statuetkę „Przyjaciela Świętokrzyskiego Parku Narodowego” dla Wójta Gminy Bieliny Sławomira Kopacza za kreowanie zrównoważonego rozwoju Gminy Bieliny oraz całego obszaru Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, przy jednoczesnym poszanowaniu naturalnych walorów obszarów chronionych. Warto wspomnieć, że jako pierwszy taką statuetkę otrzymał Burmistrz Dariusz Skiba w 2018 roku.

Podziękowania w formie drobnych upominków dla Dyrektora ŚPN, Burmistrza MiG Bodzentyn oraz Wójta Gminy Bieliny przekazał również Marszałek Województwa.