Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Tabletki z jodkiem potasu trafiły do gminy Bodzentyn

Tabletki z jodkiem potasu trafiły do gminy Bodzentyn

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w  związku z informacjami dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, na terenie całego kraju zostały utworzone punkty wydawania tabletek z jodkiem potasu. Na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn znajdują się trzy punkty odbioru tabletek, które mogą zostać wydane ludności cywilnej w przypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego spowodowanego wojną w Ukrainie. Na terenie całego powiatu kieleckiego znajdują się 123 miejsca. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu to prewencyjne działanie przewidziane w polskim prawie. 

 

Gminne punkty wydawania tabletek z jodkiem potasu na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn: 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 2, 26-010 Bodzentyn

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, Ośrodek Zdrowia we Wzdole. Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, Ośrodek Zdrowia w Świętej Katarzynie, Święta Katarzyna ul. Żeromskiego 5, 26-010 Bodzentyn

 

- Na wschodzie sytuacja jest na tyle niestabilna, że możemy spodziewać się różnych scenariuszy. Jako przeciwdziałanie ewentualnym skutkom pojawienia się opadu radioaktywnego, przyjęto pewną strategię postępowania - powiedział wojewoda. - Działanie podjęte przez rząd jest prewencyjne i wyprzedzające. Nie ma na razie realnego zagrożenia i wszystko wskazuje na to, że będzie to akcja podejmowana jako tak zwana wczesna profilaktyka - w sensie przekazania pewnej liczby tabletek jodu już na poziomy samorządów - podkreślił Zbigniew Koniusz.

Jak zaznaczył wojewoda, tabletek z jodkiem potasu przekazanych do regionu jest więcej niż wynosi populacja naszego województwa: jest to 1 mln 700 tys. dawek. - Z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych otrzymaliśmy zapotrzebowane ilości jodku w postaci tabletek. Został on już przekazany do magazynów powiatowych, a obecnie jesteśmy na etapie przekazywania go do magazynów gminnych. Dodatkowo zwiększamy rezerwę wojewody z powodu migracji osób, np. uczących się u nas czy przebywających w szpitalach. Jest to wszystko możliwe do przewidzenia - będzie pula tabletek dodatkowych, gdyby samorząd takie zapotrzebował - powiedział Zbigniew Koniusz.

Jest już także określona większość punktów wydawania tabletek jodku potasu, wskazanych przez samorządy. W województwie świętokrzyskim będzie takich miejsc prawie tysiąc. - Mam nadzieję, że punkty te nigdy nie będą użyte. Obecnie nic nie wskazuje na to, by sytuacja, do jakiej się przygotowujemy, miała nastąpić w najbliższym bądź przewidywalnym czasie - podkreślił wojewoda.

Ograniczeniem w przyjmowaniu tabletek z jodkiem potasu są choroby tarczycy. - Nie ma rekomendacji co do przyjęcia tabletki przez osoby powyżej 60. roku życia. I nie ma uzasadnienia stosowanie prewencyjne jodu. To akcja typowo prewencyjna, choć dosyć zaawansowana. Nie wiemy, co stanie się na Ukrainie, więc chcemy być w miarę dobrze przygotowani - mówił wojewoda.

Jak zaznacza w swoim komunikacie MSWiA, obecnie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował. Należy także podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.
 
Źródło: inf. własna/ facebook.com/StarostwoPowiatowewKielcach

Powiat Kielecki, Miasto i Gmina Bodzentyn