Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Powiatowe Ćwiczenia Obronne Zamek-22 w gminie Bodzentyn

Powiatowe Ćwiczenia Obronne Zamek-22 w gminie Bodzentyn - zdjęcia

Powiatowe Ćwiczenia Obronne Zamek-22 w gminie Bodzentyn - zdjęcia

26 październik 2022

Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pojawili się w środę 26 października przy Stacji Uzdatniania Wody we Wzdole Rządowym, gdzie odbyły się Ćwiczenia Obronne Powiatu Kieleckiego pk. Zamek-22. Wydarzenie organizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach przy współpracy z służbami pozamilitarnymi i militarnymi miały na celu sprawdzenie gotowości służb w sytuacji kryzysowej oraz test koordynacji działań na szczeblu powiatowym oraz gminnym. W ćwiczeniach oprócz służb mundurowych w roli obserwatorów uczestniczył Starosta Kielecki Mirosław Gębski, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Inspektor d/s Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych oraz Informacji Niejawnych Adam Kręcisz.

Ćwiczenia na terenie gmin powiatu kieleckiego: Zagnańska, Chęcin, Bodzentyna, Morawicy, Chmielnika, Mniowa, Nowin oraz gminy Górno rozpoczęły się tuż po godzinie 9:00. 

Pierwsza część w gminie Bodzentyn odbyła się we Wzdole Rządowym, gdzie służby ćwiczyły według scenariusz, w którym napastnicy wtargnęli na teren Stacji Uzdatniania Wody we Wzdole. Na miejscu zamaskowani przestępcy podpalił pojemniki z nieznaną substancją, a następnie zbiegli z miejsca zdarzenia. Scenariusz zakładał, że jeden z napastników podczas ataku na stację został ranny i nie wydostał się z terenu prowadzonych działań. Poparzonego bandytę zatrzymała Policja, a druhowie ze Straży Pożarnej udzielili mu pierwszej pomocy. Dwóm pozostałym terrorystom udało się zbiec do lasu, gdzie policjanci przy pomocy psa szybko schwytali uciekających przestępców, a następnie doprowadzili ich siłą do radiowozu. 

Dzisiejsze ćwiczenia zostały zorganizowane w celu sprawdzenia gotowości w sytuacji kryzysowej całego powiatu kieleckiego w tym zagrożeń o charakterze terrorystycznym. W ćwiczeniach uczestniczyła Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne ze Wzdołu Rządowego i Bodzentyna oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Tego typu ćwiczenia to doskonała okazja do tego, aby przećwiczyć funkcjonujące procedury, które są wdrażane w sytuacjach zarządzania kryzysowego. jest to również dobra okazja do wypracowania formy współdziałania z podmiotami takimi jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Wojska Obrony Terytorialnej. 

Ćwiczenia praktyczne przebiegły zgodnie z planem, a służby stanęły na wysokości zadania. Na zakończenie wszyscy uczestnicy ćwiczeń zebrali się na placu przy SUW-ie i podsumowali akcję Zamek-22 w gminie Bodzentyn.

 -Dziękuję bardzo za współpracę Panu Staroście, Policjantom, Żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, Strażakom z Państwowej Straży Pożarnej oraz w szczególności naszym druhom z OSP za koordynację działań. Dzisiejsze ćwiczenia to przykład bardzo dobrej współpracy pomiędzy samorządami, a starostom pokazujące, że jesteśmy przygotowani na sytuacje kryzysowe. Każdy z nas ma świadomość, że musimy dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Jestem wdzięczny, że mogliśmy się dziś tu spotkać i przeprowadzić takie ćwiczenia. - powiedział na zakończenie pierwszej części ćwiczeń Burmistrz MiG Bodzentyn Dariusz Skiba.

Druga część ćwiczeń została przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn, gdzie przedstawiciele władz samorządowych, powiatu oraz przedstawiciele służb mundurowych analizowali scenariusz wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.