Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Szkolenie z Pierwszej Pomocy w Bodzentynie

Strażacy z OSP Bodzentyn pokazali jak ratować życie przy użyciu defibrylatora AED

Strażacy z OSP Bodzentyn pokazali jak ratować życie przy użyciu defibrylatora AED

30 listopad 2022

Każdy z nas powinien poznać choćby podstawy udzielania pierwszej pomocy, aby w przypadku zaistniałej potrzeby nie bać się działać i podjąć próbę uratowania komuś życia. Dlatego też druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie postawili po raz drugi przeprowadzić otwarte dla wszystkich szkolenie w dziedzinie kwalifikowanej pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED. Szkolenie odbyło się 29 listopada o godzinie 18:30 w sali Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Bodzentynie. Mimo, iż frekwencja spotkania nie była wysoka nasi strażacy przeprowadzili pełne szkolenie tłumacząc uczestnikom krok po kroku zasady pomocy przedmedycznej poszkodowanemu wraz z użyciem defibrylatora AED.

Osoby, które chciały się dowiedzieć jakie czynności i działania pomagają w ratowaniu zdrowia i życia innych osób nie mogły czuć się zawiedzione. Szkolenie przeprowadzone przez druhów Michała Nowaka i Bartka Pytla było rzeczowe i pełne informacji. Nasi strażacy krok po kroku przeprowadzili uczestników szkolenia w Bodzentynie przez proces polegający na tym jak ocenić stan poszkodowanego, jak prawidłowo ułożyć osobę w pozycji bezpiecznej oraz jak poprawnie i bezpiecznie przeprowadzić resuscytację krążeniowo - oddechową.

Po przeszkoleniu z podstawowych technik pomocy strażacy przeszli do prezentacji i omówienia działania defibrylatorów AED, które w ramach realizacji zwycięskiego projektu „Akcja defibrylacja - zakup defibrylatorów AED oraz Quada z przyczepą ratowniczą” z Budżetu Obywatelskiego Bodzentyna 2022 roku zostały rozlokowane na terenie naszego miasta (patrz mapa poniżej).  Szkolenie polegało na omówieniu skąd i w jaki sposób można pozyskać urządzenie ze specjalnej skrzynki, gdzie i w jakich przypadkach należy użyć defibrylatora, na jakie czynniki należy zwrócić uwagę podczas jego używania oraz omówili sposoby użycia urządzenia. 

Nie było to jednak szkolenie polegające na samej teorii. W trakcie spotkania uczestnicy nie tylko zadawali wiele pytań, ale przede wszystkim czynnie uczestniczyli w szkoleniu poprzez samodzielne próby symulacji udzielania pierwszej pomocy pod okiem strażaków na specjalnym fantomie. Całość szkolenia trwałą ponad godzinę. Na zakończenie spotkania, strażacy omówili urządzenie zawieszone bezpośrednio na ścianie budynku OSP Bodzentyn przy Rynku Górnym w Bodzentynie, a uczestnicy mogli sami wyjąć urządzenie ze skrzynki. 

Dziękujemy za udział i czynne uczestniczenie w szkoleniu. Wkrótce na naszej stronie pojawi się film przygotowany w ramach tego szkolenia. 

Gdzie znajdują sie defibrylatory w Bodzentynie?