Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja w Bodzentynie

Mieszkańcy gminy Bodzentyn uczcili 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Mieszkańcy gminy Bodzentyn uczcili 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

04 maj 2023

Dnia 3 maja 2023 roku mieszkańcy gminy Bodzentyn uczcili 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się przed godziną 12:00 na Rynku Górnym w Bodzentynie, gdzie zebrały się władze gminne, harcerze, poczty sztandarowe oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie. Uczestnicy przy akompaniamencie orkiestry OSP, przemaszerowali do Kościoła Parafialnego, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Po nabożeństwie uczestnicy przeszli pod remizę OSP Bodzentyn, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Na miejscu zebrały się dziesiątki mieszkańców, którzy wzięli udział w wydarzeniu. Burmistrz MiG Bodzentyn Dariusz SKiba wygłosił przemówienie, w którym przypomniał historyczne znaczenie Konstytucji 3 Maja oraz zachęcał do pielęgnowania patriotyzmu i dbania o wartości, na których opiera się polskie społeczeństwo.

Następnie odbył się koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Bodzentyn, która zaprezentowała swój repertuar z dużą dawką zaangażowania i pasji. Muzyka z pewnością dodatkowo wprowadziła uczestników w odpowiedni nastrój i pozwoliła na wyrażenie szacunku dla ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz samorzadowych oraz harcerze złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą. To symboliczne gesty nie tylko upamiętniły wydarzenie historyczne, ale także przypomniały o obowiązku pielęgnowania dziedzictwa narodowego i dbaniu o przyszłość Polski.

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Bodzentynie były ważnym wydarzeniem dla mieszkańców miasta i gminy. Dzięki temu, że lokalne władze zorganizowały uroczystości, a mieszkańcy chętnie w nich uczestniczyli, odbył się hołd dla wartości, na których opiera się polskie społeczeństwo.