Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Gminny Dzień Strażaka w Bodzentynie

Strażacy z gminy Bodzentyn wspólnie świętowali Dzień Strażaka

Strażacy z gminy Bodzentyn wspólnie świętowali Dzień Strażaka

08 maj 2023

W niedzielę 7 maja, na Rynku Górnym w Bodzentynie, odbyły się uroczystości Gminnego Dnia Strażaka. Podczas ceremonii, słowa "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek" – motto strażaków, które widnieje na wielu sztandarach – były kilkukrotnie podkreślane. To wyjątkowo ważne słowa, które odzwierciedlają szlachetną służbę, jaką strażacy pełnią dla Boga, ludzi i Ojczyzny.

Gminne Obchody Dnia Strażaka to dla mieszkańców gminy wyjątkowe wydarzenie, które daje im szansę spotkania niemal wszystkich strażaków z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz zobaczenia sprzętu, który na co dzień ratuje zdrowie i życie ludzi. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział ponad 30 strażaków z Bodzentyna, Sieradowic, Psar - Starej Wsi, ze Wzdołu Rządowego, a także liczni zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.

Każdego roku na początku maja przypominamy sobie postać św. Floriana, który jest nie tylko patronem strażaków, ale również wzorem odwagi, męstwa i trwałości własnych przekonań. Dlatego Gminne Obchody Dnia Strażaka to nie tylko okazja do uhonorowania pracowników straży pożarnej za ich poświęcenie i ciężką pracę, ale również do przypomnienia wartości, które są w centrum ich działalności.

Tegoroczne wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 9:45 od przemarszu oddziałów do Kościoła Parafialnego w Bodzentynie, gdzie o 10:00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji strażaków z naszej gminy. Mszę poprowadził Miejsko - Gminny Kapelan Strażaków ks. Leszek Sikorski.

Tuż po Mszy druhowie wraz z pozostałymi uczestnikami obchodów w akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Bodzentyn przemaszerowali pod remizę OSP Bodzentyn na Rynku Górnym 11, gdzie wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Oficjalną część wydarzenia rozpoczął druh Bartosz Pytel wraz z druhem Łukasz Zawierucha od przywitania przybyłych gości oraz zebranej społeczności. Podczas obchodów nie mogło zabraknąć wręczenia medali i odznaczeń dla strażaków. Wśród odznaczonych znaleźli się: 

dh Maciej Świderski - Złoty Znak Związku OSP RP

dh Janusz Dziób - złoty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

dh Łukasz Łakomiec - srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

dh Marcin Pożoga - srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

dh Michal Nowak i dh Bartosz Pytel - brązowy medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

Dh Patryk Szumielewicz - Odznaka Strażak Wzorowy

Wśród przybyłych gości znaleźli się: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Członek Zarządu Głównego OSP RP druh Krzysztof Gajewski, Poseł na sejm RP Krzysztof Lipiec, Pani Ewa Kołomańska, prezes Fundacji „Pomnik – Mauzoleum w Michniowie”, Miejsko Gminny Kapelan ks. Leszek Sikorski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Pani Teresa Bzymek, Radna RM w Bodzentynie Pani Marzanna Borek, Radny Rady Powiatu Kieleckiego Józef Szczepańczyk oraz były burmistrz MiG Bodzentyn Stanisław Marek Krak.

Tuż przed zakończeniem uroczystości głos zabrał Burmistrz Dariusz Skiba, który serdecznie podziękował strażakom za ich wzorową służbę i złożył życzenia na ręce zebranych druhów. Po nim do mikrofonu przemówił Poseł Krzysztof Lipiec, Przewodnicząca RM Bodzentyn Teresa Bzymek oraz Józef Szczepańczyk, który przeczytał list od prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka.

Następnie nadszedł czas na rozformowanie pododdziałów i oficjalne zakończenie uroczystości.