Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
80. rocznica pacyfikacji mieszkańców miasta i gminy Bodzentyn w kościele św. Ducha w Bodzentynie

80. rocznica pacyfikacji mieszkańców miasta i gminy Bodzentyn w kościele św. Ducha w Bodzentynie

80. rocznica pacyfikacji mieszkańców miasta i gminy Bodzentyn w kościele św. Ducha w Bodzentynie

30 maj 2023

W sobotę, 27 maja 2023 roku, przy kościele św. Ducha w Bodzentynie odbyły się uroczystości upamiętnienia Ofiar zbrodni niemieckich, które miały miejsce podczas II wojny światowej na terenie miasta i gminy Bodzentyn. Inicjatorem tego wydarzenia był ks. proboszcz dr Leszek Sikorski, a wspomogli go Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna oraz Fundacja Pomnik Mauzoleum w Michniowie. Podczas obchodów, na placu przy kościele św. Ducha, odsłonięto i poświęcono tablice z nazwiskami ofiar zbrodni niemieckich, które miały miejsce na ziemi bodzentyńskiej.

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętejw intencji ofiar zbrodni niemieckich dokonanych na mieszkańcach Bodzentyna, Celin, Dąbrowy Poduchownej, Dąbrowy Górnej, Świętej Katarzyny, Woli Szczygiełkowej, Siekierna, Psar, Wilkowa oraz Wzdołu Rządowego w czasie II wojny światowej. Msza została celebrowana przez księdza biskupa Jana Piotrowskiego oraz księży z terenu naszej gminy.

Chwilę po zakończeniu Mszy, biskup Jan Piotrowski wraz z duchownymi z terenu MiG Bodzentyn, Zakonem Rycerzy Jana Pawła II oraz przybyłymi gośćmi dokonali oficjalnego odsłonięcia i poświęcenia pomnika oraz tablic upamiętniających pomordowanych mieszkańców naszej gminy, dokładnie 80 lat temu. Część oficjalną wydarzenia rozpoczęła Prezes Fundacji Pomnik Mauzoleum w Michniowie, pani Ewa Kołomańska.

Ta część uroczystości rozpoczęła się od wprowadzenia przez żołnierzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach sztandaru oraz zawieszenia flagi państwowej na maszt. Główną częścią wydarzenia był Apel Poległych, wygłoszony przez dowódcę uroczystości, Komendanta Garnizonu - majora Arkadiusza Radzińskiego. Po zakończeniu wyczytywania nazwisk poległych mieszkańców, ku czci ich pamięci, licznie przybyli wojskowi oddali w powietrze trzy salwy honorowe.

Na zakończenie uroczystości przybyli goście złożyli kwiaty pod tablicami upamiętniającymi ofiary sprzed 80 lat. 

W wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy miasta i gminy Bodzentyn, a także Biskup Kielecki Jan Piotrowski, dziekan dekanatu bodzentyńskiego proboszcz parafii Wzdół Stanisław Picheta, proboszcz parafii w Psarach  ks. Adam Bujek, proboszcz parafii św. Katarzynie Jarosław Majka, ksiądz profesor Władysław Sowa, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna Michał Rachtan, Sekretarz Biskupa ksiądz Mariusz Rak, ks. proboszcz Leszek Sikorski, ks.Damian Wojdyła, ks. Jakub Suchecki, płk Adam Włoczewski - komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach oraz Zakon Rycerzy Jana Pawła II. Ponadto w uroczystościach wziął udział komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, członek zarządu powiatu kieleckiego Stefan Bąk oraz przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego, Pani Maria Zuba.