Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Mikołajkowy trening w  ZKS Champions Academy

Zimowy Trening Mikołajkowy w ZKS Champions Academy

Zimowy Trening Mikołajkowy w ZKS Champions Academy

08 grudzień 2023

Mikołajkowy trening w zapaśniczej rodzinie był pełen emocji, atrakcji i zabawy, stanowiąc jednocześnie znakomicie udane połączenie sportu i integracji pokoleń. Wydarzenie to ukazało, jak sport może pełnić rolę jednoczącą różne grupy wiekowe. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w zajęcia, a w szczególności najstarszym wychowankom. Ich wkład w rozwój zapasów w Mieście i Gminie Bodzentynie został uhonorowany pamiątkowymi pucharami. Oczywiście, nie zapomnieliśmy także o młodszych uczestnikach, którym Mikołaj również sprawił niespodzianki.

Takie wydarzenie nie tylko napełnia optymizmem, ale również stanowi inspirację dla młodszych adeptów, motywując ich do intensywnej pracy treningowej.

Trenerzy: Wiktoria Płaczkowska, Zbigniew Płaczkowski.