Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Krok bliżej wpisania tkactwa bodzentyńskiego na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Krok bliżej wpisania tkactwa bodzentyńskiego na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Krok bliżej wpisania tkactwa bodzentyńskiego na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

15 styczeń 2024

Tradycje tkackie w gminie Bodzentyn mają swoje korzenie dziesięciolecia wstecz, kiedy to w Bodzentynie oraz w pobliskich wsiach funkcjonowały tkalnie, oferując zatrudnienie wielu mieszkańcom naszej gminy i okolicznych miejscowości. Choć obecnie tkactwo praktykowane jest jedynie przez nielicznych, pamięć o tym zawodzie wciąż stanowi istotną część lokalnej historii, pielęgnowaną przez wielu entuzjastów.

Dzisiejsze spotkanie w sali Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Bodzentynie było wyrazem tej silnej więzi z tradycją. Odbyły się na nim konsultacje społeczne dotyczące wpisania tkactwa bodzentyńskiego na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Ponad 70 uczestników, głównie byłych pracowników tkalni, jak również osoby młodsze i starsze zainteresowane lokalną tradycją i kulturą, uczestniczyło w wydarzeniu.

W spotkaniu udział wziął również Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Dariusz Skiba, radny Rady Powiatu Józef Szczepańczyk, a także przedstawicielka Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Pani Nina Glińska. Ta liczna i różnorodna grupa uczestników podkreśla ogromne znaczenie tkactwa dla społeczności lokalnej oraz zaangażowanie w zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Bodzentyn.

Konsultacje społeczne dotyczące umieszczenia bodzentyńskiego tkactwa na liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski rozpoczęły się o godzinie 11:00, 15 stycznia 2024 roku, w sali Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Bodzentynie. Rozpoczęcie spotkania poprowadził Dyrektor BPiCK w Bodzentynie, Pan Marcin Sikorski, w towarzystwie Burmistrza Dariusza Skiby, którzy serdecznie powitali zgromadzonych gości. Podczas powitania obaj panowie podkreślili znaczenie tego spotkania oraz rolę tkactwa w historii, tradycji i kulturze naszej gminy.

Niespodziewaną informację podczas wydarzenia podzielił się Burmistrz Dariusz Skiba. W odbudowanej części Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie powstają sale wystawiennicze, z których jedna, jak podkreślił Burmistrz, zostanie w całości przeznaczona na upamiętnienie tradycji tkackich w Bodzentynie. W tej wyjątkowej przestrzeni można spodziewać się eksponatów takich jak tradycyjne świętokrzyskie pasiaki tkane w bodzentyńskiej tkalni, fotografie i pamiątki z tkalni, a nawet krosna.

Głównym punktem spotkania była prelekcja Pani Niny Glińskiej z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Opowiedziała ona o procedurze wpisu na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, omawiając niezbędne kroki, by taki wpis uzyskać, oraz korzyści związane z otrzymaniem tego wyjątkowego wyróżnienia.

Bezpośrednio po wystąpieniu przedstawicielki Narodowego Instytutu Dziedzictwa na ścianie wyświetlono film prezentujący wypowiedzi trzech kobiet, które kiedyś pracowały w bodzentyńskiej tkalni. Ich relacje były przeplatane starannie dobranymi fotografiami oraz nowymi obrazami prezentującymi zachowane wyroby tkane w tkalni. Podczas tego wyjątkowego świadectwa nie brakowało również wspomnień i rozmów na temat Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Tkactwo Świętokrzyskie".

Przed zakończeniem spotkania głos zabrała Pani Beata Syzdół ze Stowarzyszenia Świętokrzyskie Tkaczki, główna inicjataorka wydarzenia i działań na rzecz wpisania tkactwa bodzentyńskiego na Niematerialną Listę Dziedzictwa. Pani Beata podziękowała wszystkim za przybycie i udział w tym ważnym spotkaniu, podkreślając, że podejmowane działania wraz z innymi "tkaczkami" są istotne zarówno dla obecnej społeczności, jak i dla przyszłych pokoleń, dla których tradycja regionu ma znaczenie. Na scenie pojawiła się również Pani Emilia Pstrągowska, która odczytała list etnografa pracującego w tkalni w Bodzentynie Pana Edwarda Tarczyńskiego.

Na zakończenie wydarzenia społeczność lokalna jednogłośnie wyraziła chęć rozpoczęcia procedury wpisania tkactwa bodzentyńskiego na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego poprzez głosowanie. Pani Beata Syzdół została wybrana na przedstawiciela koordynującego proces wpisu. Kolejnymi krokami mającymi na celu uzyskanie wpisu będą przygotowanie wniosku oraz opracowanie planu działań na kolejne lata, mające na celu dalsze kultywowanie tkactwa oraz jego promocję w regionie.