Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Beata Syzdół Świętokrzyska Tkaczka

Stypendium Twórców Ludowych dla Beaty Syzdół ze Świętokrzyskich Tkaczek

Stypendium Twórców Ludowych dla Beaty Syzdół ze Świętokrzyskich Tkaczek

02 lipiec 2024

Z radością informujemy, że pani Beata Syzdół, wybitna tkaczka z gminy Bodzentyn, została laureatką stypendium Twórców Ludowych, przyznawanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. To prestiżowe wyróżnienie docenia jej pasję i zaangażowanie w ożywianie dawnych tradycji tkackich na terenie miasta i Gminy Bodzentyn oraz całego regionu wokół Łysogór. Panie Beata Syzdół od 2022 roku jest Członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddziału Ziemi Kieleckiej. W 2022 w Świętokrzyskim Konkursie Sztuki Ludowej odbywającym się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, zdobyła nagrodę jako jedyna tkaczka w województwie świętokrzyskim. 

Program Stypendialny dla Twórców Ludowych (NIKiDW) przyciągnął twórców sztuki, rzemiosła i rękodzieła z całej Polski. Z blisko 130 złożonych wniosków, komisja wybrała 15 najlepszych, wśród których znalazła się pani Beata Syzdół.

Pani Beata jest współzałożycielką i prezesem Stowarzyszenia „Świętokrzyskie Tkaczki”, które od lat aktywnie przywraca tradycje tkactwa w gminie Bodzentyn. Działa również w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych - Oddział Ziemi Kieleckiej. Pracując zarówno na starych, jak i nowych krosnach, łączy tradycyjne metody z nowoczesnymi formami. Jej specjalnością są tradycyjne chodniki-szmaciaki, które charakteryzują się starannym wykonaniem i przemyślaną kolorystyką. Pani Beata chętnie dzieli się swoją wiedzą, prowadząc warsztaty i pokazy.

To wyróżnienie, przyznawane przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, jest dowodem uznania dla jej mistrzowskich umiejętności i wkładu w zachowanie oraz promowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Beata Syzdół jest wyjątkową postacią w świecie polskiego rękodzieła. Jako Mistrzyni Tradycji, jest jedną z niewielu osób w Polsce, które opanowały skomplikowaną sztukę tkania. Jej prace, cechujące się wysokim poziomem technicznym i oddaniem dla tradycji, łączą w sobie bogatą historię regionu oraz jej osobisty talent i pasję.

Program stypendialny NIKiDW wspiera dziedzictwo kulturowe poprzez finansowanie twórców ludowych. Dzięki takim stypendiom możliwe jest nie tylko kontynuowanie tradycyjnych technik, ale również ich rozwój i promocja wśród młodszych pokoleń. Stypendium dla pani Beaty Syzdół jest więc nie tylko wyróżnieniem jej talentu, ale również ważnym wkładem w rozwój polskiego tkactwa ludowego.

Tkactwo ludowe, jako jedno z najstarszych rzemiosł, jest głęboko zakorzenione w życiu wiejskich społeczności. Proces tkania, wymagający precyzji, cierpliwości i szerokiej wiedzy, odzwierciedla zarówno praktyczne potrzeby, jak i artystyczne aspiracje twórców. Wzory i techniki przekazywane z pokolenia na pokolenie są unikalnym świadectwem kultury i historii regionu.

Dzięki swojej pracy, Beata Syzdół nie tylko pielęgnuje dawne tradycje, ale także inspiruje innych do odkrywania i dbania o swoje dziedzictwo. Jej sukces w programie stypendialnym NIKiDW pokazuje, że prawdziwe talenty są dostrzegane i doceniane. Gratulujemy pani Beacie tego zaszczytnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów, mając nadzieję, że jej prace będą nadal inspirować i zachwycać kolejne pokolenia.

"Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Źródło: https://kielce.tvp.pl/, https://www.wdkkielce.pl/, Starostwo Powiatowe w Kielcach