Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Świętokrzyskie Tkaczki Oficjalnym Partnerem Muzeum Wsi Kieleckiej

Świętokrzyskie Tkaczki oficjalnym partnerem Muzeum Wsi Kieleckiej

Świętokrzyskie Tkaczki oficjalnym partnerem Muzeum Wsi Kieleckiej

05 lipiec 2024
Z wielką radością informujemy, że kilka dni temu Stowarzyszenie Świętokrzyskie Tkaczki zostało oficjalnym partnerem Muzeum Wsi Kieleckiej! 25 czerwca podpisano umowę, która otwiera nowy rozdział w promocji i ochronie bodzentyńskiego tkactwa. Na mocy porozumienia, unikatowe tradycje tkackie z Bodzentyna będą prezentowane w dwóch wyjątkowych lokalizacjach: Zagrodzie Czernikiewiczów w Bodzentynie oraz w Parku Etnograficznym w Tokarni.Umowa została podpisana pomiędzy Katarzyną Korus - Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, a Beatą Syzdół i Jadwigą Dulębą ze Stowarzyszenia Świętokrzyskie Tkaczki.

Wartościowa Współpraca i Szersza Promocja

Umowa zawarta z Muzeum Wsi Kieleckiej ma ogromne znaczenie dla Stowarzyszenia Świętokrzyskie Tkaczki. Przede wszystkim, umożliwia wartościową współpracę, która otwiera nowe możliwości promocji działań stowarzyszenia. Dzięki tej współpracy, dziedzictwo tkackie Bodzentyna zyska większą widoczność i uznanie.

Wsparcie w Staraniu o Wpis na Listę Dziedzictwa Kultury

Najważniejszym aspektem porozumienia jest jednak wsparcie, jakie Muzeum Wsi Kieleckiej udziela Stowarzyszeniu w ich staraniach o wpisanie "Tradycji tkackich Bodzentyna i okolic" na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kultury. Jest to nieoceniona pomoc w zabezpieczeniu i promocji tego unikatowego elementu polskiego dziedzictwa kulturowego.

Współpraca Naukowa, Dydaktyczna i Promocyjna

Strony umowy wyraziły wolę współpracy w zakresie badań naukowych, działań dydaktycznych oraz promocji. Jest to kolejny krok w kierunku popularyzacji i ochrony tradycyjnego rzemiosła tkackiego, które jest integralną częścią kultury regionu świętokrzyskiego.

Podsumowanie

Partnerstwo Stowarzyszenia Świętokrzyskie Tkaczki z Muzeum Wsi Kieleckiej to ogromny krok naprzód w ochronie i promocji dziedzictwa tkackiego Bodzentyna. Dzięki tej współpracy, tradycje tkackie zyskają nową platformę do prezentacji oraz wsparcie w staraniach o wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kultury.