Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

VI Zjazd Absolwentów

Koleżanki i Koledzy - Absolwenci Szkół Średnich w Bodzentynie! 20 IX 2014 r. Organizujemy VI Zjazd Absolwentów. 

Czekamy na waszę pisemne lub telefoniczne zgłoszenia do 31 lipca na adres szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie  26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 6, tel: +48 41 3115 033. Koszt udziału w zjeździe wynosi około 60 zł. W programie zjazdu znajduje się m. in.: Msza Święta, spotkania ogólne i roczników, 2 posiłki, bal koleżeński.

Wpłaty można dokonywać w szkole lub na konto Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Średnich w Bodzentynie: BS w Kielcach Oddział w Bodzentynie nr konta: 56 8493 0004 0090 0907 8777 0001 

Źródło: Komitet Organizacyjny Zjazdu