Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Informacja dotycząca szkód po ostatnich nawałnicach

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia nawalnego deszczu mogą wystąpić do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie z wnioskiem o oszacowanie strat w budynkach i uprawach. Wniosek do pobrania tutaj  lub w Referacie Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie pok. nr 1.