Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Półkolonie "z wojskiem"

11. sierpnia był dla uczestników półkolonii w Szkole Podstawowej w Śniadce dniem pełnym wrażeń i atrakcji. W mury naszej szkoły przybyli wyjątkowi goście : Wiceminister Obrony Narodowej - Pani Beata Oczkowicz, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach -ppłk Mirosław Smerdzyński, kpt. Dariusz Jamioł, okręgowy inspektor pracy Pan Janusz Czyż, specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach Pan Stanisław Golmento oraz członkinie zespołu śpiewaczego "Świętokrzyskie Jodły". Patronat medialny nad spotkaniem objęło Radio Kielce, które reprezentowała Pani Ewa Okońska.

Po powitaniu gości przez Prezesa Stowarzyszenia Panią Kazimierę Grzejszczyk, głos zabrała Pani Minister. Opowiedziała wszystkim o funkcjonowaniu polskiego wojska, rekrutacji i przybliżyła pracę Ministerstwa Obrony Narodowej. Panowie: Mirosław Smerdzyński i Dariusz Jamioł zaprezentowali umundurowanie i omówili elementy wyposażenia polskich żołnierzy. Dzieci zobaczyły różne rodzaje mundurów, poznały różnice w zależności od rodzaju wojsk. Punktem kulminacyjnym była prezentacja broni. Uczniowie mogli zadawać pytania, na które wyczerpujących odpowiedzi udzielali nie tylko żołnierze, ale też Pani Oczkowicz. Spotkanie "z wojskiem" zakończyło się konkursami (m.in. zakładanie maski przeciwgazowej na czas) oraz wręczeniem wszystkim dzieciom drobnych upominków.

W drugiej części spotkania Pan Stanisław Golmento przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwie rolnym oraz wręczył dzieciom książki. Na zakończenie uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę o bezpieczeństwie w konkursie z nagrodami. Przerwy umilał naszym gościom zespół "Świętokrzyskie Jodły" śpiewając piosenki ludowe promujące nasz region. Dzień ten zapewne na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Źródło: bodzentyn.pl/inf. własna