Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Orkiestra OSP Bodzentyn

"Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie, choć ściśle jest związana z OSP, jest od niej starsza. Orkiestra powstała bowiem w 1875 r., a OSP w 1905 r. Trudno jest dokładnie prześledzić, jak założona w 1875 r. z inicjatywy miejscowego społeczeństwa orkiestra rozwijała się i jaki nosiła charakter. Pierwszym nauczycielem orkiestry był Antoni Pawliczek, pełniący poprzednio obowiązki kapelmistrza chóru muzycznego przy kościele parafialnym w Szydłowcu.

Po wielkim pożarze Bodzentyna w 20 czerwca 1917 roku oraz ciężkich latach okresu międzywojennego, w działalności orkiestry były okresy wzmożonej, ożywionej działalności oraz okresy załamań.Choć w następnych latach osiągnięć artystycznych było mniej, to orkiestra stale włączała się do wszystkich uroczystości kościelnych i świeckich, brała udział w różnych eliminacjach powiatowych i wojewódzkich. Urząd Gminy wspierał orkiestrę finansowo oraz opłacał dyrygentów.

W latach powojennych stanowiska dyrygentów pełnili kolejno: Józef Strojanowski, Józef Mazurkiewicz (dwukrotnie), Kazimierz Kasza, Stefan Piątek, Bolesław Rajzer, Mieczysław Smalcerz, Jerzy Bracki, Tadeusz Ziółkowski, a od 1996 r. do chwili obecnej Kazimierz Podraza. Próbę odrodzenia i odmłodzenia orkiestry podjął Andrzej Kurek, który orkiestrę finansował i współorganizował, ale z poparcia tego po dwóch latach wycofał się. Zadanie utrzymania orkiestry od 1998r. przejął na siebie Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, który wspólnie z Zarządem OSP stworzył korzystne warunki do rozwoju nowego zespołu orkiestralnego.” (Stefan Rachatan)

Obecna Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie liczy 37 członków, z czego 5 osób to adepci. Jej skład tworzą w zdecydowanej większości młodzi ludzie w wieku szkolno – studenckim. Osoby te umiejętność gry na instrumencie nabyły poprzez uczęszczanie na lekcje trzy razy w tygodniu (we wtorki, czwartki i w niedziele) do obecnego nauczyciela i kapelmistrza orkiestry pana Kazimierza Podrazy, posiadającego wykształcenie muzyczne i 52 – letnią praktykę na stanowisku dyrygenta (34 lata prowadząc orkiestrę w zakładzie SHL w Kielcach oraz przez ostatnie 18 lat prowadząc orkiestrę w Bodzentynie).

W odrodzonym przez pana Kazimierza repertuarze znajdują się opracowane przez niego 43 utwory, które cieszą się zawsze dużym powodzeniem wśród publiczności.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta bierze udział w różnych uroczystościach zarówno w naszym województwie, jak i poza nim. W bogatym repertuarze orkiestry znajdziemy niezwykle zróżnicowany repertuar, na który składa się szeroki wachlarz muzycznych epok, począwszy od muzyki dawnej do muzyki współczesnej, dlatego też z jej udziałem odbywają się wszystkie ważniejsze uroczystości świeckie i kościelne, do których możemy zaliczyć uroczystości 3 Maja i 11 Listopada, odpusty, śluby, pogrzeby, uroczystości Bożonarodzeniowe i Wielkanocne, festyny i wiele innych. Tylko w tym roku orkiestra koncertowała 30 razy i odbyła 120 prób indywidualnych oraz ogólnych.

Do ważniejszych koncertów w tym roku zaliczyć można Koncert Kolęd i Pastorałek w Bodzentynie, którego organizatorką była instruktorka ds. organizacyjnych i artystycznych oraz grająca na trąbce w orkiestrze Katarzyna Piasecka oraz kapelmistrz Kazimierz Podraza.

Cieszącym się dużym zainteresowaniem były również obchody 110 rocznicy powstania OSP w Bodzentynie, na które przyjechały zaprzyjaźnione orkiestry z Piekoszowa, Suchedniowa oraz Szydłowca. Po oficjalnej części uroczystości i odznaczeniach zasłużonych muzyków z Bodzentyna, orkiestry weszły marszem gwieździstym na nowo wyremontowany Rynek Górny, aby zagrać 4 utwory pod jedną batutą. Po wspólnym wykonaniu każda orkiestra dała indywidualny koncert, a po jego zakończeniu dostała na ręce swojego kapelmistrza pamiątkowy puchar oraz dyplom gratulacyjny. Zgromadzona publiczność potrafiła docenić wspaniałe wykonanie i wysoki poziom artystyczny, nagradzając każdą orkiestrę gromkimi brawami.

Do innych ważniejszych koncertów dla orkiestry były Powiatowy Przegląd Orkiestr w Daleszycach, XXXI Dni Bodzentyna oraz Koncert Dni Muzyki „Cecyliada”, na którym muzycy złożyli życzenia byłej opiekunce orkiestry pani Cecylii Czernikiewicz życząc jej dużo zdrowia. 

Orkiestra rozsławia Bodzentyn nie tylko w naszym regionie, ale również podczas corocznych wyjazdów nad morze, finansowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie z panem Burmistrzem Stanisławem Markiem Krakiem na czele. Takie wyjazdy w szczególny sposób integrują młodzież, zacieśniając przyjacielskie więzi, a wdychany jod daje muzykom energię na następny rok.

Do najważniejszych sukcesów orkiestry zalicza się reprezentację województwa świętokrzyskiego na Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Busku Zdroju w 2008 roku, zdobywając wysokie 22 miejsce na 801 orkiestr; nagranie płyty, podczas Jubileuszu 135 – lecia istnienia orkiestry oraz medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który uhonorował orkiestrę w 2009 roku, doceniając całokształt jej działalności. To jedno z najważniejszych odznaczeń z dziedziny kultury.

Wszystkim muzykom oraz osobom związanym z działalnością Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Bodzentynie, która w przyszłym roku będzie obchodziła 140 – lecie swojego istnienia, życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć artystycznych, a wszystkich miłośników muzyki zapraszamy na bezpłatną naukę gry na instrumentach dętych.

Katarzyna Piasecka

           

Zdjęcie 1: 110 rocznica powstania OSP w Bodzentynie – przemarsz Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP
w Bodzentynie

orkiestra1

Zdjęcie 2: Ogólnopolski Przegląd Orkiestr OSP w Busku Zdroju w 2008 r. – Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Bodzentyna

Zdjęcie 3: Wakacje Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Bodzentynie – Mrzeżyno 2014 – przemarsz podczas  „Neptunalii”