Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Na ratunek cmentarnym pomnikom

Zgodnie z wieloletnią tradycją Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna i Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, w uzgodnieniu z proboszczem ks. dr Leszkiem Sikorskim, po raz piętnasty organizują kwestę przy cmentarzu parafialnym w dniach 1 i 2 listopada (sobota i niedziela) 2014 r. w godzinach od 8 do 17. W kweście udział biorą członkowie Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, przewodniczący rady i radni, dyrektorzy i nauczyciele bodzentyńskich szkół, bibliotekarze, członkowie OSP, sołtysi i młodzież. Zebrane pieniądze przeznaczone są na renowację i ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników.

Bodzentyński cmentarz parafialny został założony na początku XIX w. zastępując dotychczasowy przy kościele pod wezwaniem Św. Ducha. Na cmentarzu parafialnym zachowało się wiele zabytkowych pomników i nagrobków, które często nie posiadają opiekunów, ulegają zniszczeniu i dlatego wymagają renowacji, aby mogły przetrwać następne dziesiątki lat, świadcząc o naszej długiej i chlubnej historii. W b.r. prace konserwatorskie przy grobowcach na cmentarzu, po wygraniu przetargu, wykonywało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Nowa Sztuka” z Kunowa pod kierunkiem Dominika Roli. Zgodnie z umową odnowiono dwa pomniki:

- pomnik nagrobny Doroty Mańki z 1918r; - córki Feliksa, uczestnika powstania styczniowego. Pomnik łączy w sobie style – neoklasycystyczny i neoromantyczny i posiada ogromny walor artystyczny wynikający z jego formy (Kobieta w żałobie), jak również detalu rzeźbiarskiego.

- pomnik nagrobny Zosi Ruzikowskiej z 1919r;- 6-letniej córki Zenona Ruzikowskiego zastępcy dyrektora Seminarium Nauczycielskiego w Bodzentynie. Pomnik wykonany w stylu neoklasycystycznym z piaskowca o dużych walorach artystycznych.
W imieniu organizatorów kwesty pragnę jeszcze raz podziękować ks. dr Leszkowi Sikorskiemu za udzieloną pomoc, wszystkim kwestującym i ofiarodawcom oraz wykonawcom renowacji pomników.
Dotychczas dokonano renowacji szesnastu pomników o wielkim znaczeniu historycznym i dużych walorach artystycznych.
Jednocześnie wyrażam przekonanie, że za zebrane pieniądze w czasie XV kwesty uratujemy kolejne pomniki. Niech pamięć o tych, którzy od nas odeszli będzie wyrazem naszej świadomości historycznej i kultury duchowej.
Niech znicze w Dniu Wszystkich Świętych zapłoną na wszystkich mogiłach na terenie naszej gminy.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna Stefan Rachtan