Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Karta Dużej Rodziny w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Od 1 stycznia 2015 Świętokrzyski Park Narodowy wprowadził zmiany co do opłat wstępu do ŚPN. Rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny zostały całkowicie zwolnione z opłat dotyczących wstępu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego, do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu oraz na galerię widokową na gołoborze.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Więcej na temat Karty Dużej Rodziny, w tym aktualny wykaz uprawnień, można znaleźć na stronie www.mpips.gov.pl

Źródło: swietokrzyskipn.org.pl