Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Rekordowa XVII kwesta w Bodzentynie

Za nami 17 kwesta, podczas której ochotnicy zbierali pieniądze na odbudowę i konserwację zabytkowych pomników i rzeźb znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Bodzentynie. Organizatorem zbiórki było Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna, Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Centrum Kultury i Turystyki, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna oraz wiele innych osób i podmiotów, które zgłosiły chęć pomocy i organizacji całego przedsięwzięcia. Podczas tegorocznej kwesty trwającej trzy dni przy obu bramach wejściowych na cmentarz kwestowały 102 osoby przez blisko 1380 minut.

Wśród ochotników z puszkami mogliśmy spotkać członków Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skibę, Przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Kózkę, Radnych, Dyrekcje oraz pracowników MGCKiT, pracowników urzędu MiG, dyrektorów i nauczycieli szkół z Bodzentyna oraz po raz pierwszy ze Wzdołu, Śniadki i Świętej Katarzyny. W kweście udział wzięli również członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Sołtysi oraz młodzież szkolna. Tegoroczna kwesta była wyjątkowa pod wieloma względami lecz najważniejsze jest to, że udało się zebrać rekordową sumę pieniędzy, dzięki której zostaną uratowane kolejne zabytki naszego miasta. W sumie w tym roku udało się zebrać dokładnie 7 802 złotych i 75 groszy co jest rekordową sumą we wszystkich 17 kwestach jakie były dotąd organizowane. Ponadto w puszkach znalazło się również 5 euro oraz 4 korony duńskie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznej zbiórki oraz w szczególności wszystkim Państwu, którzy dorzucili swoje kilka groszy do puszek i zechcieli tym wspomóc TPB w ratowaniu części dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Jeszcze raz dziękujemy.
Oficjalne podliczenie kwesty odbyło się 2 listopada o godzinie 14:00 w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzentynie na Rynku Górnym. Komisja w składzie:
- Stefan Rachtan - prezes TPB,
- Michał Rachtan, członek zarządu TPB,
- Wojciech Furmanek - Sekretarz gminy,
- Barbara Firkowska,
- Zdzisław Łapka - wiceprezes TPB,
- Jacek Nowak - gimnazjum w Bodzentynie,
- Biblioteka Publiczna w Bodzentynie - 2 osoby,
- Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki - 2 osoby,
- Wolontariusz.
Całą kwotę jaką udało się zebrać wpłacono na konto Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Bodzentynie.