Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Święty Jan Paweł II zostanie Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn

11 grudnia w naszym mieście odbędzie się bardzo ważna uroczystość związana z Świętym Janem Pawłem II. Na mocy dekretu z 11 października 2016 roku ustanowionego przez Kongregacje Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentalnej Święty Jan Paweł II został ogłoszony Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn. Starania w uzyskaniu tego celu zaczęły się w 2011 roku a ich głównym inicjatorem był Pan Marian Romuald Rembelski Przewodniczący Świętokrzyskiego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Bodzentynie. Serdecznie zapraszamy na uroczystości, których program prezentujemy poniżej.

 

Początek wydarzenia rozpocznie się o godzinie 10:00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bodzentynie przy Rynku Górnym 11 podczas którego odbędzie się: 

- Powitanie zgromadzonych gości,

- Uroczysta Sesja Rady Miasta i Gminy w Bodzentynie - Przekazanie Radzie Miejskiej Dekretu Stolicy Apostolskiej ustanawiającego Świętego Jana Pawła II Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn, 

- Program artystyczny uczniów Gimnazjum w Bodzentynie pod tytułem - "Bądźcie świadkami miłosierdzia"

Następnie odbędzie się uroczysta procesja pod pomnik Świętego Jana Pawła II mieszczącego się przy Kościele Świętego Ducha na Rynku Dolnym. 

Druga część obchodów rozpocznie się o 12:00 w Kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w którym to odbędzie się: 

- Program artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Bodzentynie - "Święty Jan Paweł II wzorem do naśladowania" 

- Uroczysta Msza Święta o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn celebrowana przez BPA Jana Piotrowskiego

- Wspólne śpiewanie ulubionej pieśni Św. Jana Pawła II.