Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu ULKS „Jodła”

Członkowie Zarządu ULKS „Jodła” zawiadamiają, iż dnia 23 lutego 2017r. o godz. 17.30  w pierwszym terminie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu. Miejscem spotkania jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 6. W przypadku braku wymaganej frekwencji, zebranie odbędzie się w drugim terminie w dniu 23 lutego 2017r. o godz. 18.00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.

  1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego walnego Zebrania Członków Klubu.
  2. Wyjaśnienie powodu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.

- Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Członków Klubu ULKS „Jodła” Bodzentyn

- Utworzenie Koła Ligii Obrony Kraju działającego przy klubie ULKS „Jodła” Bodzentyn 

  1. Sprawy różne, wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków klubu.