Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Propozycje do Budżetu Obywatelskiego Bodzentyna

Nieco ponad miesiąc temu informowaliśmy Państwa o możliwości zgłaszania własnych projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Bodzentyn. Wnioski można było składać do końca lutego, a w sumie wpłynęło ich 7, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu realizacji. W dalszej części wyłaniania najlepszych propozycji, złożone wnioski zostaną zweryfikowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy, a następnie Zespół Opiniujący oraz opracowanie ostatecznej listy projektów, w terminie do 31 marca 2017 r. Głosowanie nad projektami, które pozytywnie przejdą weryfikacje odbędzie się 8 kwietnia 2017 roku w godzinach 16:00 - 19:00 w sali Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

Oto propozycje zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Bodzentyn 2017. 

Nazwa projektu
1.

„Budowa Lądowiska dla śmigłowców sanitarnych wraz z infrastrukturą przy Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie”

2.

„Remont ulicy J. Piłsudskiego i przebudowa chodnika”

3.

„Projekt techniczny dot. odwodnienia i przygotowania podłoża do położenia nakładki asfaltowej przy ul. Pasieka w msc. Bodzentyn”

4.

„Remont nawierzchni ciągów pieszych w części ulic: Wąskiej i Podmurze”

5.

„Żyj zdrowo i aktywnie w Bodzentynie”

6.

„Zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni zielonej Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych”

7.

„Doposażenie Orkiestry, remont „Ogródka Jordanowskiego”, zakup tablicy informacyjnej”