Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Budżet Obywatelski 2017 rozstrzygnięty!

Budżet Obywatelski to bardzo popularna inicjatywa w dużych oraz małych miastach na terenie całego kraju. Dzięki takiemu budżetowi mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na rozwój miasta oraz mają realną możliwość ich realizowania. Pierwsza edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób składających projekty jak i głosujących. Do głosowania dopuszczono pięć projektów z czego według regulaminu jeden z najlepszymi wynikiem zostanie zrealizowany w pełni, a drugi w części ze środków jakie pozostaną do dyspozycji. 

Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2017 odbyło się 8 kwietnia 2017 roku w sali Miejsko  - Gminnego Centrum Kultury i Turystki w Bodzentynie, Rynek Górny 11 w godzinach 16:00 - 19:00. W głosowaniu wzięło udział 236 osób, które oddały 226 ważnych głosów. Niestety 10 z nich było nieważne. W skład komisji wyborczej weszli jako przewodniczący - Wojciech Furmanek oraz członkowie - Małgorzata Krężołek, Maria Czechowska, Ewa Piasecka oraz Dominik Dudek. 

Wyniki głosowania: 

1. „Żyj zdrowo i aktywnie w Bodzentynie” (siłownia zewnętrzna) - 103 głosy ważne i 4 nieważne

2. „Zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni zielonej Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych” - 63 głosy ważne i 4 nieważne

3. „Doposażenie Orkiestry, remont „Ogródka Jordanowskiego”, zakup tablicy informacyjnej” - 25 głosów ważnych i 1 nieważny

4. „Projekt techniczny dot. odwodnienia i przygotowania podłoża do położenia nakładki asfaltowej przy ul. Pasieka w msc. Bodzentyn” - 27 głosów ważnych

5. „Remont nawierzchni ciągów pieszych w części ulic: Wąskiej i Podmurze” - 8 głosów ważnych