Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

XXXIV Dni Bodzentyna – Dzień pierwszy, część druga

Druga część pierwszego dnia XXXIV Dni Bodzentyna upłynęła pod znakiem historii oraz gier i zabaw. Głównym sobotnim wydarzeniem było nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Bodzentyn Józefowi Piłsudskiemu w 150. rocznicę jego urodzin. Z tej okazji w Urzędzie MiG odsłonięto pamiątkową tablicę, na której widnieje napis: Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bodzentyn. Na mocy uchwały Rady Gminy z dnia 13 kwietnia 1935 r. i Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2017 r. w 150. rocznicę urodzin – wdzięczni rodacy, Bodzentyn 2017 r.

Fundatorami tablicy są Teresa i Witold Combrowie, oraz Urszula i Mirosław Oettingen.

W uroczystości wzięli udział: Dariusz Skiba – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyna,  Andrzej Jarosiński – Zastępca Burmistrza, Wojciech Furmanek – Sekretarz Gminy, Artur Nadolny – Skarbnik Gminy, Radni, żyjący Honorowi Obywatele Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Stefan Rachtan i Ksiądz proboszcz Leszek Sikorski, Fundatorzy tablicy, Dyrektorzy instytucji kultury, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Mieszkańcy oraz Harcerze. Pod koniec wydarzenia uczestnicy złożyli kwiaty pod nową tablicą a następnie na dalszą część obchodów udali się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie na uroczystą sesję Rady Miejskiej, podczas której odnowiono akt nadania Honorowego Obywatela Gminy Bodzentyn Józefowi Piłsudskiemu w dniu 13 kwietnia 1935 r. i nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bodzentyn.

Rada Miejska w Bodzentynie na wniosek dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen – Przewodniczącej Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn, w uznaniu zasług Marszałka Józefa Piłsudskiego dla Państwa Polskiego i odzyskania niepodległości po latach zaborów w 1918 r., biorąc pod uwagę uchwałę Rady Gminy nr 17 z dnia 13 kwietnia 1935 r. nadającą tytuł Honorowego Obywatela Gminy Bodzentyn Józefowi Piłsudskiemu i pamiętając o pobycie Komendanta w Bodzentynie  30 i 31 października 1914 r., nadała Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bodzentyn jako wyraz hołdu i czci dla Jego zasług.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w linku klikając tutaj.  

pilsudski 1
pilsudski 10
pilsudski 11
pilsudski 12
pilsudski 13
pilsudski 14
pilsudski 15
pilsudski 16
pilsudski 17
pilsudski 18
pilsudski 19
pilsudski 2
pilsudski 20
pilsudski 21
pilsudski 22
pilsudski 23
pilsudski 24
pilsudski 25
pilsudski 26
pilsudski 27
pilsudski 28
pilsudski 29
pilsudski 3
pilsudski 30
pilsudski 31
pilsudski 32
pilsudski 33
pilsudski 34
pilsudski 35
pilsudski 36
pilsudski 37
pilsudski 38
pilsudski 39
pilsudski 4
pilsudski 40
pilsudski 41
pilsudski 42
pilsudski 43
pilsudski 44
pilsudski 45
pilsudski 46
pilsudski 47
pilsudski 48
pilsudski 49
pilsudski 5
pilsudski 50
pilsudski 51
pilsudski 52
pilsudski 53
pilsudski 54
pilsudski 55
pilsudski 56
pilsudski 57
pilsudski 6
pilsudski 7
pilsudski 8
pilsudski 9

Festyn Gier i Zabaw Sportowych na zamku w Bodzentynie

Drugi dzień Dni Bodzentyna zakończył Festyn Gier i Zabaw Sportowych dla dzieci zorganizowany  na placu przy ruinach Pałacu Biskupów Krakowskich. Podczas festynu uczestnicy mogli brać udział w 12 różnych zabawach, w których zbierali punkty. Zawodnicy, którzy uzyskali minimum 10 punktów otrzymywali pamiątkowy medal sportowca. Podczas imprezy odbył się również coroczny turniej „Gry w kulki” w 3-ech kategoriach wiekowych: do lat 7, 8-12 oraz 13-18 lat.

Organizacją oraz pomocą w trakcie festynu zajęli się wolontariusze działający przy Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Serdecznie gratulujemy wszystkim sportowcom, którzy zdobyli medale oraz dziękujemy każdemu za przybycie.
Oto klasyfikacja wyników  „Gry w kulki” w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kategoria do 7 lat:

I - Anna Baran lat 7

II - Aleksandra Sajecka lat 7

III - Natalia Pietrzyk - lat 5

Kategoria 8-12 lat

I - Jakub Furmańczyk lat 10

II - Wiktoria Trepka lat 12

III - Alicja Madejek lat 8

Kategoria 13-18 lat

I - Aleksandra Staszewska lat 18

II - Maja Sikora lat 17

III - Dagmara Antosik lat 18

gry i zabawy 1
gry i zabawy 10
gry i zabawy 11
gry i zabawy 12
gry i zabawy 13
gry i zabawy 14
gry i zabawy 2
gry i zabawy 3
gry i zabawy 4
gry i zabawy 5
gry i zabawy 6
gry i zabawy 7
gry i zabawy 8
gry i zabawy 9

Zdjęcia dzięki uprzejmości UMiG w Bodzentynie. Dziękujemy.