Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

„Nam się nie nudzi gdy źródło nas budzi” w Kapkazach

W Kapkazach Szkole Wrażliwości 12.07.2017 spotkaniem integracyjnym dla dzieci i rodziców, rozpoczęła się realizacja projektu: „Nam się nie nudzi gdy źródło nas budzi” finansowanego z projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej realizowany przez WDK w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura. Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej i tożsamości lokalnej. W ramach projektu dzieci wezmą udział w warsztatach, wycieczkach oraz przygotują grę terenową, która odbędzie się 5.08. podczas IX Festiwalu Wędrowania. Projekt będzie trwał do 8.08. 2017.

Zależy nam na edukacji proekologicznej dzieci w trosce o ich przyszłość. Dobrze żeby wiedziały jak odpowiedzialnie i w sposób zrównoważony funkcjonować na Ziemi. Projekt jest pretekstem do nawiązania z nimi relacji i stworzenia w przyszłości przestrzeni aby się nie nudziły. Celem projektu jest zachęcanie i inspirowanie dzieci z okolicznych wsi do poszukiwań interesujących, twórczych i rozwojowych form spędzania czasu wolnego w przyjaźni z naturą i kulturą. Kształtowania umiejętnego wykorzystywania naturalnych źródeł, (dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego) w tworzeniu własnych pozytywnych źródeł myśli, emocji, energii, działania, a tym samym wzmacniania poczucia własnej wartości i realizacji marzeń.

Warsztaty kulturowo – przyrodnicze pt. „Nam się nie nudzi, gdy źródło nas budzi” mają na celu odkrycie przez dzieci i młodzież, jak mądrze w zgodzie z naturą i kulturą spędzać swój wolny czas, a przez to realizować swoje marzenia...