Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Rusza rekrutacja do projektu „Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Śniadce Drugiej”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Arka Nadziei” w ramach: Oś priorytetowa: VIII. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej Okres realizacji projektu: 01.08.2017-31.07.2018 r.

Projekt „Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Śniadce Drugiej” skierowany jest do 10 dzieci w wieku 2,5-6 lat zamieszkujących gminę Bodzentyn.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 10 dzieci (4 dziewczynek, 6 chłopców) w wieku 2,5-6 lat z gminy Bodzentyn w Szkole Podstawowej w Śniadce Drugiej z oddziałami przedszkolnymi.

W ramach realizacji działań prowadzone będą dodatkowe zajęcia tj.

  1. Zajęcia z języka angielskiego;
  2. Warsztaty eksperymentalne;
  3. Arteterapia;
  4. Warsztaty ekologiczno-ogrodnicze;
  5. Integracja sensoryczna;
  6. Gimnastyka korekcyjna;
  7. Spotkania z logopedą;
  8. Spotkania z psychologiem.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Szkoły Podstawowej, 26-010 Śniadka Druga 19a, celem wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonu 501417284 oraz 728990855

REKRUTACJA TRWA OD 01.08.2017 do 30.08.2017 

Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Śniadce Drugiej  projekt realizowany przez STOWARZYSZENIE  NA RZECZ ROZWOJU  WSI ŚNIADKA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Arka Nadziei" w ramach  RPO WŚ, Poddziałanie 08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej