Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Studenci ze stolicy udokumentowali bodzentyńskie zabytki

Od 13 do 15 września w Bodzentynie gościła grupa 20 studentek i studentów kierunków Historii Sztuki oraz  Ochrony Dóbr i Środowiska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przyjechali w ramach realizacji programu „Udany Start” dofinansowanego ze środków UE.

Studenci, pod okiem wykładowców, wykonywali dokumentację zabytkowych obiektów. Zarówno tych, z których Bodzentyn słynie – jak ołtarz główny czy nagrobek biskupa Krasińskiego, jak i mniej znanych np.: znajdujących ich uznanie chorągwi bractw cechowych, XIX wiecznych pomników nagrobnych na cmentarzu parafialnym a wreszcie i cmentarzu żydowskim. Akademiccy specjaliści od zabytków zwrócili uwagę na jego świetnie utrzymanie, efekt zaangażowania zarówno księdza proboszcza jak i wielu mieszkańców miasta.

Nasi goście ze szczególnym uznaniem wyrażali się właśnie o aktywności oraz gościnności księdza proboszcza dr. Leszka Sikorskiego. Docenili jego zaangażowanie i wkład w ochronę miejscowych zabytków oraz otwartość i życzliwość. Podjęli również współpracę ze znawcą i popularyzatorem lokalnej historii Wojciechem Kalwatem, który przybliżył im historię miasta. Z dużym uznaniem odnieśli się do współczesnego wyglądu miasta, troski jaka jest wkładana w zachowanie jego charakteru. Jedynie z nostalgią wspominali - ci z nich, którzy Bodzentyn odwiedzali przed laty – zieleń na rynku górnym, której zdaje się nieco brakować w dzisiejszym jego wyglądzie. Smakosze zaś  oczarowanie byli smakiem miejscowego pieczywa.

Ze strony uniwersytetu studentami opiekowali się dr hab. Anna Sylwia Czyż, prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera dyrektorka Instytutu Historii Sztuki i jej zastępczyni dr Magdalena Tarnowska oraz dr Bartłomiej Gutowski, który jest kierownikiem projektu. 

Stud 1
Stud 2
Stud 3
Stud 4
Stud 5
Stud 6
Stud 7
Stud 8
Stud 9
Stud 10
Stud 11
Stud 12
Stud 13
Stud 14
Stud 15
Stud 16
Stud 17
Stud 18
Stud 20
Stud 21
Stud 22
Stud 23
Stud 24
Stud 25
Stud 27
Stud 28
Stud 29
Stud 30
Stud 31
Stud 32
Stud 33
Stud 34
Stud 35

Autor: B. Gutowski