Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

„Żołnierze Wyklęci” - obchody w Szkole Podstawowej w Leśnej

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w naszej gminie obchodzony był już po raz szósty. Tegoroczne obchody odbyły się 3 marca w Szkole Podstawowej w Leśnej. Pierwszy raz wydarzenia związane z „Żołnierzami Wyklętymi” realizowane są w ramach rządowego programu „Niepodległa”. Patronat nad minionymi obchodami objęli: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz kielecka Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej.

Uroczystości związane z upamiętnieniem „Żołnierzy Wyklętych” rozpoczęły się o godzinie 15:00 od powitana gości przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skibę, przemów zaproszonych gości oraz  wykładu o „Żołnierzy Wyklętych” zaprezentowanego przez dr Ryszarda Śmietanka-Kruszelnickiego z IPN Delegatury w Kielcach. Chwilę po wykładzie prezentacje multimedialną „Żołnierze Wyklęci”: Cześć ich. - pamięci przedstawił Piotr Kita. Podczas wydarzenia odbyła się również część artystyczna, w której wzięła udział Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Poseł RP Anna Krupka, Senator RP Krzysztof Słoń, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Urszula Oettingen Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, radni, sołtysi, przedstawiciele placówek oświatowych oraz inni znamienici goście. 

Organizatorami wydarzenia był Samorząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna oraz SP w Leśnej.

 

 

Zdjęcia: UMiG Bodzentyn