Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Ponad 3 miliony złotych na termomodernizację

Nasza gmina otrzymała 3 mln 262 tysiące złotych na termomodernizację siedmiu budynków użyteczności publicznej takich jak szkoły, ośrodki zdrowia oraz budynki administracji lokalnej. Dofinansowanie stanowi 85 procent całkowitego kosztu tej inwestycji, reszta pieniędzy będzie pochodzić z budżetu gminy. W sumie inwestycja wynosi około 4 mln złotych. Umowa na działania proekologiczne została podpisana 23 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim przez Burmistrza Dariusza Skibę, Marszałka Adama Jarubasa oraz Marka Szczepanika, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki tym środkom zostanie zrealizowany projekt pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn”.

Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji siedmiu obiektów użyteczności publicznej na terenie naszej gminy:

  1. Budynek Gminny w Bodzentynie (ul.Kielecka 83)
  2. Ośrodek Zdrowia w Św. Katarzynie
  3. Ośrodek Zdrowia w miejscowości Wzdół Rządowy
  4. Budynek UMiG w Bodzentynie
  5. Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie
  6. Szkoła Podstawowa w Psarach
  7. Szkoła Podstawowa we Wzdole Rządowym

Istniejący stan techniczny w zakresie efektywności energetycznej tych obiektów nie jest zadowalający dlatego siedem budynków użyteczności publicznej z naszej gminy już niedługo zmieni się na korzyść. Wymienione budynki przejdą termomodernizację z wykorzystaniem OZE, zostaną docieplone, a niektóre z nich zyskają nowoczesny i atrakcyjny wygląd dzięki nowym elewacjom zewnętrznym. W poszczególnych placówkach wykonany zostanie także szereg dodatkowych prac, wpływających na ich funkcjonalność. Rezultatem inwestycji będzie przede wszystkim redukcja ubytków ciepła, która pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania.