Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Przebudowa bodzentyńskiej oczyszczalni ścieków stanie się faktem

Wideo: http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-kielecki/item/27074-umowa-z-wykonawca-podpisana-rusza-modernizacja-oczyszczalni-sciekow.html

Po niemal 20 latach oczyszczalnia ścieków w Bodzentynie doczeka się modernizacji. Umowę na jej rozbudowę oraz modernizacje podpisano 21 maja w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn przez Burmistrza Dariusza Skibę, Zastępce Burmistrza - Andrzeja Jarosinskiego oraz Prezesa Zarządu firmy VARIA TECH Sp. z o.o.– Andrzeja Witkowskiego, która zajmie się realizacją zadania. W trakcie podpisania umowy obecy był również Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp z o.o. Marek Kitliński oraz Zastępca Prezesa, Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17 - Monika Jamróz.

Umowa została podpisana na kwotę  25 625 820 zł brutto i zostanie zrealizowana w ramach zadania polegającego na „Rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

oczyszczalnia ścieków Bodzentyn oczyszczalnia ścieków Bodzentyn oczyszczalnia ścieków Bodzentyn