Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Krok od ścieżki rowerowej ze Św. Katarzyny do Bodzentyna

Świętokrzyski Park Narodowy to z pewnością jedno z najpiękniejszych miejsc w naszym regionie ale również całym kraju. Od dawna mówiło się o stworzeniu ścieżki rowerowej, która połączyłaby Bodzentyn ze Świętą Katarzyną co wzbogaciło by nasz region o drogę dla rowerzystów, która z pewnością stanie się hitem wśród turystów i mieszkańców. We wtorek 14 sierpnia w Świętej Katarzynie zbliżyliśmy się do momentu powstania takiej ścieżki i jesteśmy już o krok od rozpoczęcia budowy. Planowane zakończenie inwestycji jest na wrzesień 2019 roku. 

Burmistrz Dariusz Skiba wraz z marszałkiem woj. Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem podpisali we wtorek 14 sierpnia umowę na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego ścieżki rowerowej o łącznej długości około 4 kilometrów i połączy Św. Katarzynę z Bodzentynem na Podgórzu i zostanie podłączona do nowej ścieżki rowerowej, która zostaje obecnie budowana z nową drogą wchodzącą w cześć Małej Pętli Świętokrzyskiej oraz do istniejącej już wzdłuż drogi wojewódzkiej 752, która przechodzi przez Świętą Katarzynę. W Świętej Katarzynie powstaną również utwardzone miejsca parkingowe (dostosowane dla osób niepełnosprawnych), toalety, punkt informacji turystycznej, oświetlenie, elementy małej architektury (wiata z ławkami, stoły, stojaki dla rowerów, kosze), oraz tablice edukacyjno-informacyjne o chronionych siedliskach i gatunkach, które są cenne przyrodniczo.

- W bardzo komfortowych warunkach będziemy mogli już niedługo dojechać do Bodzentyna. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda się zrealizować kolejny projekt. Dzięki dużej otwartości Świętokrzyskiego Parku Narodowego pracujemy nad ideą leśnej ścieżki na trasie Święta Katarzyna - Nowa Słupia. Wydaje mi się, że te inwestycje spowodują, że już dzisiaj bardzo popularne w Polsce i Europie Góry Świętokrzyskie jeszcze bardziej zyskają – uzupełnia Adam Jarubas, marszałek województwa.

Projekt ma na celu ochronę i zabezpieczenie cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków obszaru Natura 2000 Łysogóry, poprzez kompleksowe ukierunkowanie ruchu turystycznego. Efektem będzie rozbudowa istniejących i planowanych szlaków na terenie Gór Świętokrzyskich.

Dofinansowanie w ramach projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, który zostanie dofinansowany w ramach działania 4.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 123 187 zł, kwota dofinansowania z RPOWŚ – to 85%, reszta 15 % kwoty całkowitej, to wkład własny gminy.