Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Kościół parafialny w Bodzentynie z dofinansowaniem na ogrzewanie

Ksiądz proboszcz dr Leszek Sikorski wraz z Burmistrzem Dariuszem Skibą podpisali w poniedziałek 10 września umowę na przekazanie dotacji w wysokości 30 tysięcy złotych na konto parafii w Bodzentynie. Pieniądze posłużą w wykonaniu prac konserwatorskich oraz prac budowlanych w celu doprowadzenia dodatkowego ogrzewania do kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława b. m.. Cześć pieniędzy zostanie przekazana na remont kotłowni mieszczącej się przy plebanii i kościele. Dzięki tej inwestycji parafianie odwiedzający zimą kościół będą mogli modlić się w cieple nawet przy największych mrozach.