Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Ferie Zimowe 2019

Stowarzyszenie "Strefa Wokół Łysej Góry" zaprasza dzieci ze szkół podstawowych do udziału w projekcie "Aktywne wakacje". W programie znajduje się cykl warsztatów tanecznych oraz ceramicznych w gminie Bodzentyn. Projekt realizowany jest w ramach projektu grantowego - "Przedsięwzięcie nr. I.III.4 Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych. Zajęcia odbędą się w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie przez okres dwóch miesięcy.

 

Warsztaty taneczne odbywać się będą raz w tygodniu po 2 godziny w MGCKiT. Grupa będzie liczyć 15 osób. Uczestnicy poznają różne rodzaje tańca i ukształtują poczucie rytmu, wrażliwości muzycznej i ruchowej.

Warsztaty ceramiczne - dla 25 osób, ich celem jest zainteresowanie oraz zapoznanie uczestnika z tematyką zakresu ceramiki. Osoby biorące udział w wydarzeniu otrzymają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną.

Na warsztaty można zapisać się osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11 oraz telefonicznie pod nr. tel, 693690333. Zapisy trwają do 11.01.2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Poniżej plan zajęć na nadchodzące ferie zimowe.